Avhendingsloven: - Reklamasjon ved kjøp av bolig

Om du ønsker å reklamere etter å ha kjøpt en bolig må du forholde deg til avhendingsloven 🖊️

Lurer du på om du kan klage på et boligkjøp? Kanskje du har oppdaget betydelige feil og mangler på boligen etter at du flyttet inn, og ønsker å kreve prisavslag eller erstatning? Kjøp og salg av bolig reguleres av avhendingsloven. Les om hvem som kan reklamere på et boligkjøp og hvilke klagefrister som gjelder.

Ny lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven)

Den nye avhendingsloven trer i kraft i løpet av 2021.Tidligere kunne boliger bli solgt “som den er”, noe som ikke lenger vil være aktuelt med den nye loven. Det vil også stilles strengere krav til både boligselger og boligkjøper.

Boligkjøpere har etter avhendingsloven undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse mens boligselgere har opplysningsplikt.

Det vil med avhendingsloven dessuten stilles strengere krav til dokumentasjon på større oppussingsprosjekter og annet arbeid som er utført i boligen. Alle disse momentene skal bidra til en tryggere bolighandel, da boligkjøper får mer kunnskap om boligens historikk.

DinSide: - Dette betyr ny bruktboliglov for deg

Vesentlige feil eller mangler ved boligen?

Ifølge avhendingsloven kan du som boligkjøper klage på vesentlige feil og mangler ved kjøp av brukt bolig.

Fremstår ikke boligen i samsvar med avtalen ut fra den informasjonen du fikk fra boligvisningen, tilstandsrapporten, salgsoppgaven eller opplysninger gitt muntlig eller skriftlig fra boligselger eller megler, kan det foreligge en mangel.

Etter avhendingsloven § 3-7 og § 3-8 kan en mangel være at boligselger har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om viktige forhold ved boligen. Alternativt kan boligens tilstand være vesentlig dårligere enn det boligkjøper antok ut fra pris, tilstandsrapport og annen informasjon (avhendingsloven § 3-9).

Ikke synlige vannlekkasjer, råte,- sopp- eller fuktskader som boligkjøper ikke har fått kunnskap om før avtaleinngåelse er typiske eksempler på mangler ved et boligkjøp. Slike forhold kan gi rett til erstatning eller prisavslag.

Feil på det elektriske anlegget, dårlig isolasjon, dreneringsproblemer eller varmekabler som ikke fungerer som de skal vil også etter avhendingsloven kunne utgjøre en mangel ved et boligkjøp. Et annet eksempel på en mangel etter avhendingsloven kan være at boligkjøper oppdager skadedyr i boligen etter innflytting, uten at det ble opplyst om dette på forhånd.

For å kunne få prisavslag eller erstatning må mangelen etter avhendingsloven utgjøre et økonomiske tap som overstiger kr. 10.000,-. Mindre feil og mangler på boligen blir med andre ord ikke erstattet, til tross for at boligselger ikke har overholdt sin opplysningsplikt.

Slik klager du på boligkjøp med avghendingsloven

Ønsker du å klage på et boligkjøp, må du først sende en skriftlig klage til boligselger. I tillegg må du sende klagen til forsikringsselskapet der boligselger har sin eierskifteforsikringen.

Har du boligkjøperforsikring, vil du kunne få juridisk bistand av en advokat til å utforme klagen. Andre kan for eksempel benytte Forbrukerrådets klageskjema.

Som boligkjøper kan du kreve erstatning, retting av feil eller prisavslag der det foreligger en mangel ved boligen.

Det er også mulig å heve kjøpet, dersom mangelen skyldes et vesentlig avtalebrudd (avhendingsloven § 4-13).

Erstatningen eller prisavslaget skal dekke det økonomiske tapet som skyldes mangelen. Det er viktig at du får en reklamasjonsrapport fra en takstmann slik at du kan dokumentere mangelen.

Reklamasjonsfrist for klage på boligkjøp

Ifølge avhendingsloven § 4-19 må boligkjøper sende en klage til boligselger innen rimelig tid etter at mangelen ved boligen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Begrepet “innen rimelig tid” betyr vanligvis innen 2 - 3 måneder etter overtakelsesdato.

Den absolutte reklamasjonsfristen på boligkjøp er likevel 5 år fra overtakelsesdato.

Les også:
VIRDI: - Dette må du huske å sjekke ved overtakelse av bolig

Emoji brukt i denne artikkelen

Avhendingsloven emoji: 🖊️
Verifisert artikkel emoji: ✅

Bilde/illustrasjon laget av Anthony Tran, Unsplash

Innsikt andre brukere leser

En 🔨 platting er med på å gjøre uteområdet utenfor boligen praktisk og lekkert
27. mar. 2021

Slik bygger du en lekker platting i hagen

Boligtjenesten virdi.no gir boligeier og boligselger tips for hvordan man kan gjøre vindusvask enkelt og effektivt med et godt sluttresultat ved å følge stegene profesjonelle renholdere sverger til.
20. okt. 2020

Slik gjør du vindusvask som en proff

Kjøp av aksjeleilighet betyr at man kjøper en aksje i et boligaksjeselskap🌇
23. mar. 2021

Aksjeleilighet: alt du bør vite om denne eierformen

Uavhengig av om boligen du nettopp har kjøpt er dyr eller svært dyr, kan en boligkjøperforsikring hjelpe en hel
                del om du finner feil og mangler med boligen. Men du kan allerede være dekket av hus-/innboforsikringen din.
26. jun. 2020

Trenger jeg egentlig boligkjøperforsikring?

Rett ⚒️ drenering rundt boligen sikrer at du ikke får fukt- og muggsoppskader
28. mar. 2021

Slik utføres drenering rundt boligen

Reduser kostnadene til oppussing ved å utføre arbeidet selv
17. feb. 2021

Slik reduserer du kostnadene til oppussing av bolig

Fellesgjeld og felleskostnader tilknyttet en borettsalgsbolig utgjør en viktig økonomisk forskjell sammenlignet med selveierboliger.
02. nov. 2020

Nyttig å vite om fellesgjeld og felleskostnader i borettslag

Slottsbalkongen er faktisk en veranda🏡
21. mar. 2021

Se hva som kjennetegner veranda og hva som er forskjellen fra terrasse, balkong og altan