Det økonomiske oppgjøret ved kjøp og salg av brukt bolig

Det økonomiske oppgjøret ifm en bolighandel er overføringen av penger mellom kjøper og selger. Dette må
        være gjort og godkjent av eiendomsmegler (eller annen uavhengig, godkjent part) før boligselgeren
        overleverer nøklene til boligen til kjøperen

Skal du kjøpe bolig og lurer på hvordan prosessen rundt selve oppgjøret foregår? Eller kanskje du akkurat har solgt boligen din og ønsker å vite når kjøpesummen kommer inn på din bankkonto? Se enkel forklaring på dette her.

Det økonomiske oppgjøret i et boligsalg er et sentralt tema både for boligkjøper og for boligselger. Begge parter er interessert i at dette blir håndtert på en profesjonell måte, slik at det hele går riktig for seg.

Hva menes med et oppgjør i forbindelse med bolighandel?

Når en bolig har blitt solgt og skal overføres fra selger til kjøper, omtales denne prosessen som et oppgjør. Ved oppgjøret skal alle formaliteter ha blitt klargjort og gjennomført. Det vil si at kjøper har mottatt nøklene til boligen på overtakelsesdagen, at skjøtet er tinglyst og at kjøpesummen blir overført til selger.

Prosessen rundt oppgjøret

Boligkjøper er ikke rettmessig eier av sin nye bolig før overtakelsesprotokollen er undertegnet. Etter at boligselger har fått bekreftelse på at kjøpesummen er kommet inn på eiendomsmeglers klientkonto, kan det avtales en overtakelsesdato. På denne dagen skal selger, kjøper og megler møtes for å gå gjennom boligen og sjekke at alt er i orden for overtakelse.

Da vet selger at det økonomiske er i orden, og kan dermed trygt overlevere nøklene til boligkjøper. Deretter må overtakelsesprotokollen signeres. Kjøper er nå juridisk ansvarlig for boligen, til tross for at selger ennå ikke har mottatt pengene for bolighandelen.

Eiendomsmeglers rolle i oppgjøret

Eiendomsmeglers oppgjørsavdeling ordner alt det praktiske i forbindelse med kjøp og salg av en bolig. Megler skal dessuten sørge for at oppgjøret blir korrekt for både selger og kjøper, slik at ingen av partene utsettes for økonomisk risiko.

Dersom boligselger har utestående boliglån i sin bank, skal dette innfris, og det er eiendomsmegler som foretar avregningen. Det samme gjelder dersom selger plikter å betale kommunale avgifter og lignende. Disse beløpene innfris slik at boligen er fri for heftelser.
I tillegg skal megler ordne med skjøtet som sendes til tinglysning hos Kartverket. Kartverket driver det nasjonale eiendomsregisteret, og tinglyste eiendomsrettigheter blir registrert i Grunnboken.

På grunn av saksbehandlingstiden hos Kartverket vil det kunne gå opptil 14 dager før tinglysingen er gjennomført, og skjøtet er blitt returnert til megler. Under denne perioden oppbevares kjøpesummen for boligsalget på en klientkonto hos eiendomsmegleren.

Når mottar boligselger pengene?

Boligselger får først kjøpesummen inn på konto 10 - 14 dager etter at boligkjøper har signert overtakelsesprotokollen. Ventetiden skyldes som nevnt saksbehandlingstiden på tinglysingen av skjøtet hos Kartverket.

Oppgjøret regnes som fullført når selger har mottatt pengene for bolighandelen.

Oppgjør ved salg av bolig uten eiendomsmegler

Det er mulig å selge en bolig privat i Norge, uten å benytte en eiendomsmegler. I tilfeller der selger allerede har en kjøper, vil det være naturlig å velge privat boligsalg. Da slipper selger å betale en eiendomsmegler for markedsføring og visning av boligen, noe som vedkommende i dette tilfelle ikke har behov for.

Det er like trygt å selge privat som å selge via megler, og kostnadene reduseres betraktelig. Boligselger må imidlertid likevel benytte en profesjonell og uavhengig tredjepart når det kommer til kjøpekontrakt, det økonomiske oppgjøret og tinglysingen av skjøtet.

En uavhengig tredjepart kan være en advokat, en eiendomsmegler eller et oppgjørsselskap.

Forbrukerrådet: - Dette bør du tenke på når du selger egen bolig

Bilde/illustrasjon laget av Tumisu, Pixabay

Innsikt andre brukere leser

Reduser kostnadene til oppussing ved å utføre arbeidet selv
17. feb. 2021

Slik reduserer du kostnadene til oppussing av bolig

En glad familie som akkurat har vunnet budrunden og kan kjøpe sin drømmebolig
12. okt. 2020

Dette må du vite om budrunden ved boligkjøp

boligtjenesten virdi.no hjelper boligleiere, boligeiere, boligselgere og boligkjøpere til å få oversikt over
    hvordan boligmarkedet reagerer på koronapandemien.
31. mar. 2020

Tiltakene innført grunnet koronaviruset har stor påvirkning på boligmarkedet

En utebod kan gi deg mye ekstra lagringsplass utendørs
07. jan. 2021

🔨 Bygge utebod? Dette er nyttig å vite før du begynner

Tak på bolig med solcellepaneler installert. Et fremtidsrettet valg for mange boligeiere som vil produsere klimavennlig strøm i mange år
12. okt. 2020

Nyttig informasjon om solcellepanel for boligeiere

Søk etter drømmeboligen og forbered deg til visning på virdi.no
20. feb. 2020

Hvordan du kan bruke virdi.no til å forbrede deg til visning og bli en smartere boligkjøper

Uavhengig av om boligen du nettopp har kjøpt er dyr eller svært dyr, kan en boligkjøperforsikring hjelpe en hel
        del om du finner feil og mangler med boligen. Men du kan allerede være dekket av hus-/innboforsikringen din.
26. jun. 2020

Trenger jeg egentlig boligkjøperforsikring?

annonser boligen din som kommer for salg før den annonseres med eiendomsmegler på finn og liknende annonseplattformer.
15. mai 2020

Slik annonserer du boligen din før den offisielt treffer boligmarkedet