Det økonomiske oppgjøret ved kjøp og salg av brukt bolig

Det økonomiske oppgjøret ifm en bolighandel er overføringen av penger mellom kjøper og selger. Dette må
        være gjort og godkjent av eiendomsmegler (eller annen uavhengig, godkjent part) før boligselgeren
        overleverer nøklene til boligen til kjøperen

Skal du kjøpe bolig og lurer på hvordan prosessen rundt selve oppgjøret foregår? Eller kanskje du akkurat har solgt boligen din og ønsker å vite når kjøpesummen kommer inn på din bankkonto? Se enkel forklaring på dette her.

Det økonomiske oppgjøret i et boligsalg er et sentralt tema både for boligkjøper og for boligselger. Begge parter er interessert i at dette blir håndtert på en profesjonell måte, slik at det hele går riktig for seg.

Hva menes med et oppgjør i forbindelse med bolighandel?

Når en bolig har blitt solgt og skal overføres fra selger til kjøper, omtales denne prosessen som et oppgjør. Ved oppgjøret skal alle formaliteter ha blitt klargjort og gjennomført. Det vil si at kjøper har mottatt nøklene til boligen på overtakelsesdagen, at skjøtet er tinglyst og at kjøpesummen blir overført til selger.

Prosessen rundt oppgjøret

Boligkjøper er ikke rettmessig eier av sin nye bolig før overtakelsesprotokollen er undertegnet. Etter at boligselger har fått bekreftelse på at kjøpesummen er kommet inn på eiendomsmeglers klientkonto, kan det avtales en overtakelsesdato. På denne dagen skal selger, kjøper og megler møtes for å gå gjennom boligen og sjekke at alt er i orden for overtakelse.

Da vet selger at det økonomiske er i orden, og kan dermed trygt overlevere nøklene til boligkjøper. Deretter må overtakelsesprotokollen signeres. Kjøper er nå juridisk ansvarlig for boligen, til tross for at selger ennå ikke har mottatt pengene for bolighandelen.

Eiendomsmeglers rolle i oppgjøret

Eiendomsmeglers oppgjørsavdeling ordner alt det praktiske i forbindelse med kjøp og salg av en bolig. Megler skal dessuten sørge for at oppgjøret blir korrekt for både selger og kjøper, slik at ingen av partene utsettes for økonomisk risiko.

Dersom boligselger har utestående boliglån i sin bank, skal dette innfris, og det er eiendomsmegler som foretar avregningen. Det samme gjelder dersom selger plikter å betale kommunale avgifter og lignende. Disse beløpene innfris slik at boligen er fri for heftelser.
I tillegg skal megler ordne med skjøtet som sendes til tinglysning hos Kartverket. Kartverket driver det nasjonale eiendomsregisteret, og tinglyste eiendomsrettigheter blir registrert i Grunnboken.

På grunn av saksbehandlingstiden hos Kartverket vil det kunne gå opptil 14 dager før tinglysingen er gjennomført, og skjøtet er blitt returnert til megler. Under denne perioden oppbevares kjøpesummen for boligsalget på en klientkonto hos eiendomsmegleren.

Når mottar boligselger pengene?

Boligselger får først kjøpesummen inn på konto 10 - 14 dager etter at boligkjøper har signert overtakelsesprotokollen. Ventetiden skyldes som nevnt saksbehandlingstiden på tinglysingen av skjøtet hos Kartverket.

Oppgjøret regnes som fullført når selger har mottatt pengene for bolighandelen.

Oppgjør ved salg av bolig uten eiendomsmegler

Det er mulig å selge en bolig privat i Norge, uten å benytte en eiendomsmegler. I tilfeller der selger allerede har en kjøper, vil det være naturlig å velge privat boligsalg. Da slipper selger å betale en eiendomsmegler for markedsføring og visning av boligen, noe som vedkommende i dette tilfelle ikke har behov for.

Det er like trygt å selge privat som å selge via megler, og kostnadene reduseres betraktelig. Boligselger må imidlertid likevel benytte en profesjonell og uavhengig tredjepart når det kommer til kjøpekontrakt, det økonomiske oppgjøret og tinglysingen av skjøtet.

En uavhengig tredjepart kan være en advokat, en eiendomsmegler eller et oppgjørsselskap.

Forbrukerrådet: - Dette bør du tenke på når du selger egen bolig

Bilde/illustrasjon laget av Tumisu, Pixabay

Innsikt andre brukere leser

Elektronisk dørlås fra Yale Doorman åpnes av dame med gul jakke
02. nov. 2020

De viktigste fordelene med elektronisk dørlås

Skjeggkre er små, dråpeformet, skjellkledde og vingeløse insekter som tilhører insektsgruppen børstehaler
02. nov. 2020

Har du oppdaget skjeggkre i boligen din?

Grønne planter i en oase er fine virkemidler når man pusser opp og innreder boligen i en lun og behagelig stil
26. jun. 2020

Hvilke interiørtrender gjelder for 2020?

boligtjenesten virdi.no hjelper boligleiere, boligeiere, boligselgere og boligkjøpere til å få oversikt over
    hvordan boligmarkedet reagerer på koronapandemien.
31. mar. 2020

Tiltakene innført grunnet koronaviruset har stor påvirkning på boligmarkedet

boligtjenesten virdi.no hjelper boligkjøper med en komplett guide for hvordan man skal ta smarte
        boligvalg i kjøpers marked.
15. mai 2020

Kjøpers marked - en komplett guide til hva du som boligkjøper burde gjøre

Flatskjerm-TV montert på veggen ved spisebordet. En løsning som er spesielt populær blant barna i familien.
12. okt. 2020

Guide til rett høyde på veggen for din TV

Mann som isolererer ny bolig eller etterisolerer gammel bolig. MIneralull (glassull, steinull) kommer i lett håndterbar plate eller rull for enkel montering.
        Bildet viser isolasjon i plater av glassull fra produsenten Glava.
12. okt. 2020

Isolasjon (mineralull): Velge glassull eller steinull?

Søk opp en adresse på virdi.no eller se boliger i VIRDI Boligkart.
14. feb. 2020

Velkommen til virdi.no - boligtjenesten som hjelper boligeier, boligselger og boligkjøper til å ta trygge, gode valg