Slik utføres drenering rundt boligen

Rett ⚒️ drenering rundt boligen sikrer at du ikke får fukt- og muggsoppskader

Mistenker du at kjelleren i boligen din har fukt- eller muggsoppskader? Kanskje har du oppdaget dårlig lukt, kondens eller fuktskjolder på innsiden av kjellerveggen? Da er det stor sannsynlighet for at dreneringen rundt boligen er for dårlig, og nødvendige tiltak bør iverksettes. Les mer om drenering rundt boliger og hva du bør tenke på før du setter i gang med prosjektet ⚒️ ✅

Fukt- og muggsoppskader gir dårlig inneklima

Boliger som har uisolerte kjellervegger under bakken, vil ofte få fuktproblemer og dannelse av kondens når den kalde kjelleren møter varm inneluft. Dette gjelder særlig boliger som er oppført før 2007, da byggeforskriftene ikke var like strenge som de er i dag.

Fukt- og muggsopp i boliger gir et dårlig inneklima for beboerne, og kan medføre en rekke luftveisrelaterte helseplager - deriblant astma, allergi og bronkitt. Ifølge en undersøkelse Folkehelseinsituttet utførte i 2015 på vegne av Helsedirektoratet, hadde hele 3 av 10 boliger i Norge fuktskader.

Drenering rundt boliger er et godt tiltak mot fuktproblemer

Ved å utføre drenering rundt boligen vil du lede vannet bort fra grunnmuren slik at kjelleren holder seg tørr. Hensikten er å senke grunnvannstanden til et lavere nivå enn kjellergulvet.

I tillegg til drenering velger mange å isolere kjellerveggen samtidig. Det er rimeligere å gjøre dette i samme operasjon i stedet for å grave opp rundt boligen to ganger. Dersom du etterisolerer boligen, vil det dessuten bli mindre trekk og varmetap innendørs.

En uisolert kjellervegg vil bli svært kald i vinterhalvåret. Dersom luften varmes opp inne i kjelleren, vil det dannes kondens på veggene. Dette fører gjerne til fukt- og muggsoppskader.

Både drenering og etterisolering på utsiden av grunnmuren vil øke verdien på boligen din, samtidig som du får bedre inneklima.

Kan jeg utføre drenering rundt boligen selv?

Det er ingenting i veien for at du kan utføre en god del av dreneringsarbeidet på egen hånd. Det kreves imidlertid at du har tilegnet deg kunnskaper om hvordan drenering rundt boligen utføres riktig. Du bør planlegge utbedringsarbeidet sammen med fagfolk, for deretter å avtale hva du selv kan gjøre og hva du trenger hjelp til. Et annet alternativ er å la fagfolk gjøre hele jobben, dersom du ikke har tid, kunnskap eller overskudd til å ta fatt på dette selv.

Det er nødvendig at dreneringsarbeidet blir gjort skikkelig for å oppnå et godt resultat. Benytter du profesjonelle fagfolk vil de ha god kunnskap og erfaring med drenering rundt boliger, og du vil som regel få garanti på utført arbeid og materialer. I tillegg er de aller fleste fagfolk dekket av håndverkerforsikring.

Garantien og forsikringen er svært viktig dersom du senere skulle selge boligen din, da fukt- og vannskader er den vanligste årsaken til tvistesaker mellom boligkjøpere og boligselgere.

Hva koster drenering av bolig?

Det er store prisvariasjoner på drenering rundt boliger, og skal du benytte håndverkere til å gjøre hele jobben må du regne med å betale et sted mellom kr. 50.000,- og kr. 200.000,-.

Det er flere forhold som påvirker totalprisen for drenering, deriblant hvor mange meter som skal dreneres, hvor dypt det må graves, valg av fyllmasse og materialer og tomtens grunnforhold. Gjennomsnittsprisen for drenering ligger imidlertid på kr. 120.000,-.

Skal du isolere kjellerveggen på utsiden i tillegg til drenering, vil prisen å betale stige ytterligere.

Det anbefales å be om meterpris på drenering rundt boliger fra forskjellige aktører før du inngår en avtale med et dreneringsfirma, slik at du får muligheten til å sammenligne priser. Basert på din kontakt med dreneringsfirmaer og deres pristilbud på drenering av din bolig kan du velge det tilbudet som virker mest rett for deg.

Fremgangsmåte for drenering rundt boliger

Hovedprinsippet ved drenering er å sørge for at både rennende og stående vann føres bort fra grunnmuren. Det første som må gjøres er å grave opp en tilstrekkelig bred grøft utenfor kjellerveggen. Dette er tungt fysisk arbeid, så du bør vurdere å leie en minigravemaskin eller benytte fagfolk.

Dybden på grøften skal måle 40 - 50 cm under boligens kjellergulv, da drensrørets høyeste punkt skal plasseres minst 20 cm lavere enn gulvet.

Det anbefales å fullføre en vegg om gangen, og ikke grave rundt hele huset i samme operasjon. Årsaken til dette er at boligens grunnmur kan bli presset ut dersom du graver rundt hele sokkelen.

Ved drenering rundt boliger benyttes drensrør av plast, og i tillegg må du blant annet ha fiberduk, sand, singel, husdrenskum, grunnmursplast (fuktsperre) og tetningslist.

Husk at det skal legges fiberduk både over og under drensrørene, som skal holdes på plass av sand og grus. Rørene kobles deretter til en husdrenskum, som er gravd ned på tomten. Det er viktig å passe på at det anlegges passende fall bort fra boligens konstruksjon når arbeidet utføres.

Skal dreneringen kobles til det offentlige avløpssystemet, må du først kontakte offentlig etat i din hjemstedskommune for å forhøre deg om prosessen. Det anbefales videre å få en rørlegger til å utføre selve koblingsarbeidet.

Se forklarende video av fremgangsmåten for drenering rundt boliger her:
Gjør Det Selv: - Lag ny drenering

Emoji brukt i denne artikkelen

Drenering verktøy emoji: ⚒️
Verifisert artikkel emoji: ✅

Bilde/illustrasjon laget av Gjør Det Selv

Innsikt andre brukere leser

Sølvkre har skjelldekket, dråpeformet kropp med 3 haletråder bak og 2 antenner foran
02. nov. 2020

De beste tiltakene for å bli kvitt sølvkre i hjemmet

En takstmann takserer din bolig👷‍♀️
22. apr. 2021

Slik gjør du boligen klar før du får besøk av takstmann

Skjeggkre er et plagsomt skadedyr som er harmløst for deg og boligen🐜
26. mar. 2021

Hvilke skadedyr er harmløse, og hvilke krever tiltak?

Kjøp av andelsleilighet betyr at man kjøper en andel i et borettslag🌇
24. mar. 2021

Andelsleilighet: alt du bør vite om denne eierformen

Husleiekontrakt fra Forbrukerrådet
11. jan. 2021

Boligutleie: - Dette må du ta med i en husleiekontrakt

Om du ønsker å reklamere etter å ha kjøpt en bolig må du forholde deg til avhendingsloven 🖊️
16. mar. 2021

Avhendingsloven: - Reklamasjon ved kjøp av bolig

Du trenger e-takst om du skal selge boligen din eller reforhandle lånet
11. feb. 2021

5 spørsmål og svar om e-takst

En pergola kan gi et nytt og lunt favorittsted utendørs🏡
17. mar. 2021

Hagetrend: - Bygg en lekker pergola