5 spørsmål og svar om e-takst

Du trenger e-takst om du skal selge boligen din eller reforhandle lånet

Skal du selge boligen din, bytte bank for å oppnå en bedre boliglånsrente eller refinansiere boliglånet i din eksisterende bank, vil du ha behov for en e-takst. Her får du svar på de vanligste spørsmålene om e-takst👩‍💼 ✅

Hva er egentlig e-takst?

E-takst betyr elektronisk takst, og er en enkel verdivurdering av boligen din. I dag er det vanlig at eiendomsmeglere setter e-takst på boliger, og de bruker statistiske data for å komme frem til sluttresultatet. I tillegg kommer megler på befaring for å se boligen med egne øyne. Boligens standard, størrelse, beliggenhet og tidligere solgte boliger i samme område legges til grunn når det skal utarbeides en e-takst.

Elektronisk takst har eksistert siden 2016, og ble opprinnelig laget som et system for banker ved refinansiering av boliglån. En e-takst er ingen teknisk vurdering av boligen, men forteller kun hva boligen din er verdt ut fra dagens marked.

Banker og finansinstitusjoner har stort sett tilgang på databasen til Eiendomsverdi, der e-takster lagres for en bestemt periode. På denne måten kan bankene enkelt innhente opplysninger om boligverdien, for eksempel når en kunde ønsker å refinansiere eller øke boliglånet sitt.

Merk at selskapet Eiendomsverdi er monopolist for denne løsningen i Norge og manuelt velger ut de aktørene de selv mener burde ha tilgang til sin tjeneste eller ikke - til svært stive priser. Det betyr at din eiendomsmegler eller bank kan være nektet tilgang til Eiendomsverdi helt etter sistnevntes forgodtbefinnende. Dette er åpenbart en svært uheldig praksis i boligmarkedet som har fått vare i mange år allerede. Samtidig er det dessverre lite andre enn de involverte selskapene og evt. konkurransetilsynet kan gjøre noe med.

Hva er forskjellen på e-takst, verditakst og VIRDIestimatet?

En e-takst utføres av eiendomsmegler, mens en takst (eller verditakst) på boligen utføres av en takstmann. Begge formene forteller om markedsverdien på en bolig.

En verditakst bygger imidlertid både på statistiske data og en teknisk gjennomgang av boligen, mens en e-takst ikke fastsetter boligens tekniske verdi.

VIRDIestimatet er norges mest presise estimat av markedsverdien til privatboliger. Denne brukes på virdi.no og av en rekke profesjonelle aktører (eiendomsmeglere, banker, staten mm.), men er ikke enda godkjent som e-takst. Elektronisk takst skal fortsatt settes med menneskelig vurdering av fagpersonell, mens VIRDIestimatet utelukkende lages av kunstig intelligens. En eiendomsmegler vil eksempelvis fortsatt ha bedre forutsetning for å prise unike egenskaper ved en bolig, som for eksempel utsikt, finish, lukt, og lignende.

Mange brukere av virdi.no har behov for e-takst og derfor har VIRDI inngått samarbeid med utvalgte eiendomsmeglere som vi kan anbefale og gå god for inn mot våre brukere.

Hvor lenge er en e-takst gyldig?

Hovedregelen er at en e-takst er gyldig i 6 måneder. Etter utløpsdato slettes den fra databasen. Har det vært store svingninger i boligmarkedet i perioden etter at du fikk e-takst på boligen din, kan bankene kreve at du må skaffe en ny.

Hvor mye koster det å få e-takst på boligen?

Dersom du skal selge boligen din, kan du i noen tilfeller få gratis verdivurdering fra eiendomsmegleren du skal benytte videre i salgsprosessen. Ønsker du derimot en e-takst uten å selge boligen, vil prisen vanligvis ligge et sted mellom kr. 1.000,- og kr. 5.000,-. Unntaket finner man i Oslo og enkelte andre byer der konkurranse mellom eiendomsmeglere har ført til at man ofte får dette gratis - men, det er nok sannsynlig at denne prisingen ikke vil vare for alltid.

Det er altså store variasjoner på markedet hvor mye du må betale for en e-takst fra en eiendomsmegler, avhengig av hvor du bor i landet og hvilken megler du henvender deg til.

Er prisantydning det samme som e-takst?

Både e-takst og prisantydning sier noe om verdien på en bolig, men er likevel to forskjellige begreper. Til tross for at en e-takst legger grunnlaget for prisantydningen i et boligsalg, vil ikke e-takst og prisantydning alltid være den samme.

En prisantydning fastsettes av megler eller takstmann, og er den prisen på en bolig som selger og eiendomsmegler forventer at boligen blir solgt for. Særegne forhold ved en bolig, som for eksempel utsikt eller lysforhold, kan påvirke prisantydningen i positiv eller negativ retning.

Det betyr i praksis at to nabo-rekkehus kan få samme e-takst, men forskjellig prisantydning ved boligsalg. Årsaken til dette kan for eksempel være at det ene rekkehuset har finere utsikt enn den andre.

Bilde/illustrasjon laget av DocuSign, Unsplash

Innsikt andre brukere leser

Uavhengig av om boligen du nettopp har kjøpt er dyr eller svært dyr, kan en boligkjøperforsikring hjelpe en hel
        del om du finner feil og mangler med boligen. Men du kan allerede være dekket av hus-/innboforsikringen din.
26. jun. 2020

Trenger jeg egentlig boligkjøperforsikring?

annonser boligen din som kommer for salg før den annonseres med eiendomsmegler på finn og liknende annonseplattformer.
15. mai 2020

Slik annonserer du boligen din før den offisielt treffer boligmarkedet

Søk opp en adresse på virdi.no eller se boliger i VIRDI Boligkart.
20. feb. 2020

Velkommen til virdi.no - boligtjenesten som hjelper boligeier, boligselger og boligkjøper til å ta trygge, gode valg

boligtjenesten virdi.no deler innsikt om de største utfordringene i boligmarkedet som boligleier,
        boligkjøper, boligeier og boligselger opplever.
13. mai 2020

De største utfordringene privatpersoner møter i boligmarkedet

boligtjenesten virdi.no hjelper boligkjøper med en komplett guide for hvordan man skal ta smarte boligvalg i kjøpers marked
24. jan. 2021

Kjøpers marked - les hva du som boligkjøper burde gjøre

En fin hage og et praktisk uteområdet har mye å si for din trivsel og boligverdi
20. okt. 2020

Nyttig informasjon når du skal anlegge hage og uteområdet

Bilde av en glad eiendomsmegler utenfor leilighetsbygg
07. des. 2020

Hvilke plikter og oppgaver har en eiendomsmegler?

En interiørdesigner og interiørarkitekt hjelper boligeiere når de skal klargjøre eller pusse opp boligen
10. feb. 2021

Derfor er interiørdesigner og interiørarkitekt relevant for deg