Hvilke plikter og oppgaver har en eiendomsmegler?

Bilde av en glad eiendomsmegler utenfor leilighetsbygg

De aller fleste nordmenn som skal selge sin bolig velger å benytte en eiendomsmegler. Les mer om eiendomsmegling, og hva slags arbeidsoppgaver en eiendomsmegler påtar seg i forbindelse med et boligsalg.

Hva er eiendomsmegling?

Eiendomsmegling er det arbeidet som utføres av en mellommann ved et boligsalg, enten det dreier seg om salg av enebolig, leilighet, fritidsbolig, tomt eller annen bolig.

En eiendomsmegler kan også formidle utleieboliger, og hjelpe til med avtaleinngåelse på en profesjonell måte.

Arbeidet skal tilrettelegges av fagmannen slik at boligselger og boligkjøper blir enige og inngår kontrakt. Mellommannen skal ivareta både selgers og kjøpers interesser, og skal dermed fremstå som en upartisk tredjemann.

For å kunne drive med eiendomsmegling, må man ha fått konsesjon fra Finanstilsynet.

Det er dermed kun personer som har eiendomsmeglerbrev samt advokater eller jurister med tillatelse til eiendomsmegling som kan ta seg betalt for å utføre denne virksomheten.

Eiendomsmegling reguleres av eiendomsmeglingsloven, og formålet med loven er at omsetning av boliger i Norge skal foregå på en trygg og effektiv måte.

Den uavhengige mellommannen som engasjeres ved omsetning av boliger er oftest en eiendomsmegler.

Hvilken utdannelse har en eiendomsmegler?

For å bli eiendomsmegler, må en person ha gjennomgått en 3-årig utdannelse på høyskole eller universitet i eiendomsmegling, og bestått eksamen. I tillegg kreves det 2 års praksis i et eiendomsmeglerfirma før personen kan søke om meglerbrev.

En person må dessuten være egnet til å drive med eiendomsmegling, og det stilles krav til at han eller hun har “hederlig vandel”. Det vil si at personen ikke har vært straffedømt tidligere, og at dette blir dokumentert ved en politiattest.

Dersom en person får godkjent sin søknad om meglerbrev av Finanstilsynet, får vedkommende tittelen eiendomsmegler.

Arbeidsoppgaver som en eiendomsmegler utfører i boligsalgsprosessen

En eiendomsmegler skal hjelpe til gjennom hele salgsprosessen ved et boligsalg, og utføre arbeidet “i god meglerskikk” som nevnt i eiendomsmeglerlovens § 6 - 3.

Megleren kommer på befaring, lager en prisvurdering, innhenter takstmann og profesjonell fotograf samt utarbeider salgsoppgave.

En eiendomsmegler vil også arrangere boligvisninger, gjennomføre budrunde og holde kontraktsmøte.

Når boligen er solgt og kontrakten er signert, vil eiendomsmegler dessuten ordne med selve overtakelsen av boligen og foreta det økonomiske oppgjøret inkl. tinglysningen.

Les gjerne mer om det økonomiske oppgjøret ved kjøp og salg av brukt bolig

Hva koster det å benytte en eiendomsmegler?

Ved et boligsalg er det mest vanlig å betale en eiendomsmegler provisjon for jobben, og dette utgjør vanligvis mellom 1 - 3,6 % av salgssummen. Prosentsatsen avhenger av hvilken boligtype du skal selge, hvor i landet du bor og hvilken eiendomsmegler du velger.

Det er også mulig å avtale timepris med eiendomsmegler, og her ligger ofte timeprisen mellom kr. 1700,- og kr. 2000,-.

Utover dette vil totalprisen å betale for meglertjenesten være avhengig av boligens prisklasse og hvor mye penger du vil bruke på markedsføring.

Hvilken eiendomsmegler skal jeg velge?

Det kan være vanskelig å velge “rett” eiendomsmegler. Det viktigste er at eiendomsmegleren kjenner godt til ditt nærområde, i tillegg til at du kommuniserer godt med vedkommende og føler deg ivaretatt.

Er det mulig å klage på en eiendomsmegler?

Dersom du mener at eiendomsmegler har opptrådt i strid med “god meglerskikk” eller at det har oppstått en tvist mellom deg som boligselger og eiendomsmegler, har du rett til å klage.

Det første du må gjøre er å prøve å løse tvisten med eiendomsmeglerforetaket. Dersom dette ikke fører frem, kan du sende inn en skriftlig klage til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

For at klagen skal behandles, vil det påløpe et gebyr på kr. 200,-.

Bilde/illustrasjon laget av Samia Liamani, Unsplash

Innsikt andre brukere leser

Kjøp av selveierleilighet betyr at man kjøper en bolig i et sameie🌇
22. mar. 2021

Selveierleilighet: alt du bør vite om denne eierformen

Sølvkre har skjelldekket, dråpeformet kropp med 3 haletråder bak og 2 antenner foran
02. nov. 2020

De beste tiltakene for å bli kvitt sølvkre i hjemmet

Fellesgjeld og felleskostnader tilknyttet en borettsalgsbolig utgjør en viktig økonomisk forskjell sammenlignet med selveierboliger.
02. nov. 2020

Nyttig å vite om fellesgjeld og felleskostnader i borettslag

boligtjenesten virdi.no hjelper boligleiere, boligeiere, boligselgere og boligkjøpere til å få oversikt over
    hvordan boligmarkedet reagerer på koronapandemien.
31. mar. 2020

Tiltakene innført grunnet koronaviruset har stor påvirkning på boligmarkedet

Om du mangler tilstrekkelig egenkapital i sparegrisen må du bruke en kausjonist for å få innvilget boliglånet
26. jun. 2020

Boliglån med kausjonist

Flatskjerm-TV montert på veggen ved spisebordet. En løsning som er spesielt populær blant barna i familien📺
29. apr. 2021

Guide til rett høyde på veggen for din TV

Elektronisk dørlås fra Yale Doorman åpnes av dame med gul jakke
02. nov. 2020

De viktigste fordelene med elektronisk dørlås

Det økonomiske oppgjøret ifm en bolighandel er overføringen av penger mellom kjøper og selger. Dette må
        være gjort og godkjent av eiendomsmegler (eller annen uavhengig, godkjent part) før boligselgeren
        overleverer nøklene til boligen til kjøperen
26. jun. 2020

Det økonomiske oppgjøret ved kjøp og salg av brukt bolig