Forskjellen på boligtypene kjedet enebolig, enebolig, rekkehus, tomannsbolig, og leilighet

Det finnes forskjellige boligtyper, men det er ikke alltid så lett å holde kontroll på hva som skiller de fra hverandre. I denne artikkelen får du enkel oversikt over hva som skiller en bolig fra en annen bolig, og hvordan boligtypene brukes på virdi.no.

15. mai 2020 (oppdatert 15. mai 2020) 2 min.

virdi.no forklarer definisjonen på boligtypen leilighet i leilighetskompleks

I byen er leilighet den mest vanlige boligtypen. Dette er flere boliger som deler samme bygg.

Det finnes en rekke boligtyper. Noen er i prinsippet forskjellige navn på samme boligtype, mens andre skiller seg markant fra hverandre. På virdi.no skiller vi mellom fire hovedtyper av boliger; enebolig, tomannsbolig, rekkehus, og leilighet. Under lister vi opp disse fire hovedtypene med en definisjon av disse samt hvilke andre boligtyper som på VIRDI eventuelt sorteres under denne kategorien.

Enebolig

En enebolig er definert som et frittstående bygg. Altså en bolig som ikke ligger direkte tilknyttet andre boliger, hvor det typisk er en hage og/eller uteområde rundt boligen. Enebolig omtales også enkelte steder som villa.

Atriumshus

Et atriumshus er en enebolig bygget i en distinkt form. Et atrium er definert som et åpent parti midt i et hus. Det vil si at et atriumshus er en bolig som er bygget rundt et hageområde eller indre gårdsrom. Man kan også bygge og således definere rekkehus som et atriumshus, men bruken av denne betegnelsen på rekkehus forekommer sjeldent.

Tomannsbolig

En tomannsbolig er en frittstående enebolig som består av to boenheter, altså at eneboligen er delt inn i to boliger. Tomannsboliger kommer i to versjoner, avhengig av hvordan boligen er inndelt; vertikaldelt og horisontaldelt.
I en vertikaldelt tomannsbolig er eneboligen delt i to vertikalt, altså tvers gjennom bygget fra tak til grunnmur.
I en horisontaldelt tomannsbolig er eneboligen delt i to horisontalt, altså tvers gjennom bygget fra yttervegg til yttervegg. I en horisontaldelt tomannsbolig over to etasjer således typisk ene boligen være i 1. etasje, og andre boligen i 2. etasje.

Rekkehus - omtales også som enebolig i rekke, kjedet enebolig, og enebolig i kjede

Et rekkehus er et hus hvor boligen henger sammen med nabohuset/husene i hele eller deler av veggen. Et enderekkehus deler vegg med et nabohus ved at det ligger i ene enden av rekken, hvorav de boligene som deler vegg med to nabohus oftest kun omtales som rekkehus.
Boliger i kjede kan være plassert på en rett linje, og også på en skrå rekke. Sistnevnte vil bety at boligene henger sammen i deler av veggen.
Det er verdt å merke seg at slike boliger også kan være adskilt fra nabohus med bod, terrasse, garasje eller lignende.

Leilighet

En leilighet er en bolig som ligger i samme hus som flere andre boenheter, typisk et leilighetskompleks eller bygård. Leilighetskomplekser er typisk de store boligprosjektene du leser om i media hvor OBOS eller andre boligbyggelag er utbygger.
På virdi.no sorteres også firemannsbolig og flermannsbolig under boligtypen leilighet.

Firemannsbolig

En firemannsbolig er en frittstående enebolig med fire boenheter, altså er det fire separate boliger som deler samme bygg.

Flermannsbolig

En flermannsbolig er en frittstående enebolig med flere enn to boenheter, altså er det tre eller flere separate boliger som deler samme bygg. Således kunne man like godt navngitt firemannsbolig for flermannsbolig.