Boligutleie: - Dette må du ta med i en husleiekontrakt

Husleiekontrakt fra Forbrukerrådet

En god husleiekontrakt er gull verdt når du skal leie ut boligen din. Få nyttige tips om hvilke momenter som bør være med i en husleiekontrakt, slik at du slipper kjedelige tvister med leietaker i utleieperioden 🖋️ ✅

Formålet med husleiekontrakt

En husleiekontrakt skal gi trygghet for både utleier og leietaker. Ved å inngå en skriftlig avtale om viktige plikter og rettigheter i utleieforholdet, vil det være mindre rom for uoverensstemmelser. Dette gjelder både ved utleie av hybel og ved utleie av hel bolig. En god husleiekontrakt gjør derfor utleieforholdet mer harmonisk, da utleieforholdet blir tydeliggjort i kontrakten.

Det er likevel viktig å være klar over at selv om du og leietaker har inngått en privat husleiekontrakt, kan innholdet bli satt til side dersom den strider med husleieloven. Derfor er det lurt at du tilegner deg lovens innhold før du starter med å fylle ut en husleiekontrakt.

Vær presis i beskrivelsen av utleieobjektet

I en husleiekontrakt er det viktig å spesifisere hva du skal leie ut, enten det dreier seg om en hel enebolig, rekkehus, tomannsbolig, leilighet eller hybel. Dersom du skal leie ut en lofts- eller kjellerhybel bør du spesifisere antall rom.

Du bør også oppgi om utleien inkluderer parkeringsplass, bruksrett til uteplass eller hage, og om eventuelle boder skal følge med i utleieobjektet. Spesifiser også om boligen leies ut møblert eller umøblert.

Husleiens størrelse og betalingsfrist

En husleiekontrakt skal alltid inneholde månedsbeløp å betale for leietaker, og hvilken dato som er siste frist for innbetaling av denne. Du bør også føre opp i kontrakten om strøm er inkludert i husleien eller om dette kommer i tillegg. Det samme gjelder for vann- og avløpsavgifter og tv/internett-abonnement.

Depositum

Et depositum er din økonomiske sikkerhet som utleier, i tilfelle leietaker ikke betaler husleien eller forårsaker skader på utleieboligens inventar. Det er ingen nedre beløpsgrense på hvilken sum du kan føre opp som depositum i din husleiekontrakt.

Vanligvis krever de fleste utleiere 3 måneders husleie i depositum. Ifølge husleieloven har du som utleier ikke anledning til å kreve mer enn 6 måneders husleie i depositum.

Et depositum skal settes inn på en egen sperret depositumskonto i banken. Et alternativ til depositum er en husleiegaranti, der leietaker inngår en økonomisk avtale med en tredjepart, dersom vedkommende ikke har tilstrekkelige midler til å betale hele depositumet.

Les mer om husleiegaranti her: Dinside: - Slik slipper du unna depositumet

Leieperiodens varighet

Det er viktig å ta med i din husleiekontrakt om boligutleien skal være tidsbestemt eller ikke. Ved et tidsbestemt leieforhold avtales det på forhånd en opphørsdato, og det er ikke behov for noen oppsigelsestid. Er leieperioden på ubestemt tid, vil leieavtalen fortsette helt frem til en av partene sier opp avtalen.

Når det gjelder tidsbestemt boligutleie krever husleieloven at leietiden ikke kan være kortere enn 3 år.

Dersom utleieobjektet er en hybel i egen bolig, kan det likevel avtales kortere leieperiode enn 3 år. I slike tilfeller har du anledning til å avtale en tidsbestemt leiekontrakt på 1 år.

Oppsigelsesfrist

En husleiekontrakt bør inneholde hvor lang tid oppsigelsesfristen på leieforholdet skal være. Normalt er det 3 måneders oppsigelsestid på leieavtaler som ikke er tidsbestemte.

Ved utleie av kjeller- eller loftshybel i egen bolig kan du avtale kortere oppsigelsesfrist enn 3 måneder i husleiekontrakten, dersom dette er ønskelig.

Utkastelsesklausul

Dette punktet er svært viktig å ha med i en husleiekontrakt, i tilfelle leietaker ikke betaler husleien som avtalt. Med en slik klausul kan du kreve at leietaker blir kastet ut etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Et eksempel på en utkastelsesklausul som ofte benyttes i husleiekontrakter er følgende setning:
“Leieboer aksepterer at tvangsfravikelse kan kreves dersom husleien ikke betales innen 14 dager etter at skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er sendt”.

En utkastelsesklausul kan også være nyttig å ha med i en husleiekontrakt dersom leietiden har opphørt, og leietaker ikke flytter ut.

Politiet: - Slik begjærer du utkastelse

Ordensregler

I en standard husleiekontrakt vil du vanligvis finne en rubrikk for husordensregler. Her kan det være lurt å fylle ut om du vil akseptere dyrehold i utleieboligen eller om det skal være tillatt å røyke innendørs.

Andre momenter du bør ta med i kontrakten er for eksempel at fester skal varsles i god tid og at det skal være ro i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.

Eventuelle plikter

Ønsker du at leietaker skal utføre enkelte plikter under leieperioden? Da bør dette noteres i din husleiekontrakt. Dersom det er behov for jevnlig gressklipping, snømåking eller trappevask, bør du være så konkret som mulig. Skriv for eksempel opp hvor ofte arbeidet skal utføres, slik at leietaker er klar over dette før han eller hun flytter inn.

Husk at mer omfattende plikter i leieforholdet skal føre til reduksjon av husleien.

Forbrukerrådets husleiekontrakt (pdf)

Ønsker du å benytte en standard husleiekontrakt, er Forbrukerrådets husleiekontrakt gratis å laste ned og skrive ut. Kontrakten inneholder alle viktige momenter du bør ha med, og utkastelsesklausulen er inkludert.

En husleiekontrakt skal skrives ut i to eksemplarer og begge signeres av både utleier og leietaker.

Les gjerne også: Slik unngår du problemer med utleie av bolig

Bilde/illustrasjon laget av Forbrukerrådet

Innsikt andre brukere leser

Skjeggkre er et plagsomt skadedyr som er harmløst for deg og boligen🐜
26. mar. 2021

Hvilke skadedyr er harmløse, og hvilke krever tiltak?

En 🔨 platting er med på å gjøre uteområdet utenfor boligen praktisk og lekkert
27. mar. 2021

Slik bygger du en lekker platting i hagen

En fin hage og et praktisk uteområdet har mye å si for din trivsel og boligverdi
20. okt. 2020

Nyttig informasjon når du skal anlegge hage og uteområdet

Innen utleie av bolig med skattefradrag er det flere som ikke vet hva man har rett på å føre opp fradrag for og ikke. Det er fort gjort å betale for mye i skatt om man ikke er kjent med disse reglene.
12. okt. 2020

Utleie av bolig med skattefradrag: - Dette kan du trekke fra på skatten

Komplett guide til kommunale avgifter på VIRDI innsikt
20. okt. 2020

Alt du trenger å vite om kommunale avgifter

boligtjenesten virdi.no deler innsikt om de største utfordringene i boligmarkedet som boligleier,
                boligkjøper, boligeier og boligselger opplever.
13. mai 2020

De største utfordringene privatpersoner møter i boligmarkedet

En utebod kan gi deg mye ekstra lagringsplass utendørs
07. jan. 2021

🔨 Bygge utebod? Dette er nyttig å vite før du begynner

Fellesgjeld og felleskostnader tilknyttet en borettsalgsbolig utgjør en viktig økonomisk forskjell sammenlignet med selveierboliger.
02. nov. 2020

Nyttig å vite om fellesgjeld og felleskostnader i borettslag