Alt du trenger å vite om kommunale avgifter

Komplett guide til kommunale avgifter på VIRDI innsikt

I denne artikkelen får du en lett forståelig oversikt over hva kommunale avgifter er, hvorfor du må betale denne avgiften og hvor ofte den skal betales. I tillegg får du en avklaring på hvorvidt kommunale avgifter er inkludert i sameiets fellesutgifter eller ikke.

Det er en del spørsmål om bolig og boligmarkedet som sendes inn til virdi.no. Et tema vi har fått spørsmål om fra flere brukere, og da gjerne fra boligeiere og boligkjøpere, er kommunale avgifter. Når man får henvendelser om noe er det gjerne også andre privatpersoner som lurer på det samme, og derfor har vi svart ut de vanligste spørsmålene i denne artikkelen.

Hva er kommunale avgifter?

Kommunale avgifter er en avgift utstedt av kommunen boligen tilhører. Denne avgiften er ment å dekke de kostnader kommunen din har i forbindelse med din bolig. Som regel inkluderer dette kommunens utgifter tilknyttet renovasjon, feiing av gater, vann og avløp.
Prisen på de kommunale tjenestene som skal dekkes av de kommunale avgiftene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette er en sikkerhet for deg for privatperson da prinsippet om selvkost betyr at kommunen ikke kan kreve høyere avgift enn hva det faktisk koster kommunen å tilby tjenestene. Beregning av selvkost følger retningslinjer satt av regjeringen.

Hva koster kommunale avgifter, og hvorfor er det forskjellig pris fra kommune til kommune?

Stordriftsfordeler tilsier at det som oftest er billigere for store, tett befolkede kommuner å tilby tjenestene inkludert i den kommunale avgiften. Dette betyr i prinsippet at det er flere boliger og husholdninger å fordele kostnadene på. Så vil det være forskjeller på hvor gode avtaler de forskjellige kommunene fremforhandler med leverandører av disse tjenestene, altså hvor bra de utføres og til hvilken pris. En kommune med relativt lave kommunale avgifter kunne derfor i teorien ha fremforhandlet bedre avtaler og med det senket avgiften du mottar ytterligere, samtidig som at en kommune med relativt høye kommunale avgifter kunne hatt enda høyere avgift om ikke de hadde klart å oppnå en så god avtale med leverandør.
Kostnadene forbundet med kommunale avgifter som renovasjon, feiing, vann og avløp er også avhengig av hvilke forutsetninger den enkelte kommunen har for å bygge nødvendig infrastruktur. En fjellkommune med spredt befolkning vil typisk ha en høyere kostnad forbundet med utbygging av nødvendig infrastruktur, enn hva en kommune med tett befolkning har.

Hvor ofte må man betale kommunale avgifter?

Lengden på og antall betalingsterminer for kommunale avgifter varierer fra kommune til kommune. I boligannonser og på virdi.no er det typisk summen på de kommunale avgiftene tilknyttet boligen som oppgis. Kommunen din deler så opp denne summen i et antall betalingsterminer som betales inn i løpet av året. Det vanligste er at kommunen fakturerer de kommunale avgiftene fire ganger i løpet av året, slik at en betalingstermin tilsvarer ett kvartal (3 måneder).
Om du som boligkjøper ser at en bolig du er interessert i eksempelvis har kommunale avgifter på 8.000 kr betyr det at dette er et årlig beløp som skal betales inn til din kommune over flere betalinger.

Er de kommunale avgiftene inkludert i felleskostnadene?

I de fleste store sameier og borettslag er de kommunale avgiftene inkludert i felleskostnadene, mens i mindre sameier og enkelte selveierleiligheter kan det hende at de kommunale avgiftene ikke er inkludert. Dette er som oftest grunnen til at du som boligkjøper for noen boligannonser ser at det er oppgitt kommunale avgifter mens det for andre boliger til salgs ikke står noen egen sum på dette. Om de kommunale avgiftene er inkludert i felleskostnadene skal dette fremgå tydelig i boligannonsen. Alle kommuner har kommunale avgifter så om du ikke finner informasjon om dette i boligannonsen skal eiendomsmegleren kunne gi deg summen for denne kostnaden. Dette er viktig informasjon når du skal få oversikt over hva det vil koste deg å bo i boligen.
Om de kommunale avgiftene er inkludert i felleskostnadene vil avgiften faktureres forretningsføreren i sameiet eller borettslaget direkte. Avgiften fordeles så på de enkelte boligeierne og sendes videre til disse, eller bakes inn i de totale felleskostnadene før disse faktureres boligeier.
Om de kommunale avgiftene ikke er inkludert i felleskostnadene vil disse faktureres direkte fra kommunen til deg som boligeier.

Bilde/illustrasjon laget av Josh Appel, Unsplash

Innsikt andre brukere leser

Søk etter drømmeboligen og forbered deg til visning på virdi.no
20. feb. 2020

Hvordan du kan bruke virdi.no til å forbrede deg til visning og bli en smartere boligkjøper

En trapp bygd etter trappeformelen som har korrekt inntrinn og opptrinn🏡
18. mar. 2021

Trappeformelen: - slik sikrer du at din trapp blir god og trygg å gå i

En 🔨 platting er med på å gjøre uteområdet utenfor boligen praktisk og lekkert
27. mar. 2021

Slik bygger du en lekker platting i hagen

Bilde av vinduer montert på en orange vegg
05. des. 2020

Nyttig å vite når boligen trenger nye vinduer

Fellesgjeld og felleskostnader tilknyttet en borettsalgsbolig utgjør en viktig økonomisk forskjell sammenlignet med selveierboliger.
02. nov. 2020

Nyttig å vite om fellesgjeld og felleskostnader i borettslag

Skjeggkre er små, dråpeformet, skjellkledde og vingeløse insekter som tilhører insektsgruppen børstehaler
02. nov. 2020

Har du oppdaget skjeggkre i boligen din?

Elektronisk dørlås fra Yale Doorman åpnes av dame med gul jakke
02. nov. 2020

De viktigste fordelene med elektronisk dørlås

Rett ⚒️ drenering rundt boligen sikrer at du ikke får fukt- og muggsoppskader
28. mar. 2021

Slik utføres drenering rundt boligen