Slik gjør du boligen klar før du får besøk av takstmann

En takstmann takserer din bolig👷‍♀️

Skal du ha takstmann på besøk hjemme hos deg? Da lurer du kanskje på hva du bør ordne med, og hvilke tiltak du bør gjøre i boligen før han kommer? Det kan være lurt å være godt forberedt, slik at selve befaringen går smidig og uproblematisk for seg.

Hva gjør en takstmann?

En takstmann er en uavhengig tredjeperson som setter takst på verdifulle objekter, som for eksempel en bolig eller en gjenstand. Det benyttes også en takstmann til taksering av skader på boliger. På denne måten får forsikringsselskapet informasjon om skadens omfang, og takseringen danner grunnlag for erstatningsbeløpet til boligeier.

Takstmann er ikke en beskyttet yrkestittel, og det kreves ingen spesiell utdannelse, offentlig godkjenning eller autorisasjon i dette yrket. Likevel må en takstmann ha erfaring eller utdannelse fra byggebransjen, og ikke sjelden er de murmestere, byggmestere eller ingeniører.

Flere bransjeorganisasjoner i Norge tilbyr kurs i taksering, der de benytter ulike sertifiserings- og godkjenningsordninger.

Det kreves god juridisk, økonomisk og teknisk kompetanse innen bygge- og boligmarkedet for å bli takstmann.

Verditakst av bolig

Ved boligtaksering skal en takstmann undersøke boligen, og fastslå hvor mye den er verdt. Dette er vanlig prosedyre i forbindelse med et boligsalg. En takstmann vurderer både boligens tekniske tilstand og boligens markedsverdi, og utarbeider en tilstandsrapport.

En grundig tilstandsrapport er viktig å ha i forbindelse med et boligsalg, da den bidrar til lavere risiko for at boligkjøper vil reklamere på boligsalget i ettertid. Tilstandsrapporten inneholder både en detaljert teknisk beskrivelse og eventuelle vedlikeholdsbehov.

Norsk takst: - Boligsalgsrapport

En takst (verditakst) utført av en takstmann er ikke det samme som en verdivurdering på bolig (eller e-takst), selv om begge forteller om boligens markedsverdi.

E-takst benyttes først og fremst som et system for banker når kunder ønsker å refinansiere eller øke sitt boliglån. Denne type verdivurdering utføres av eiendomsmeglere, og tar kun utgangspunkt i boligens markedsverdi. Den sier dermed ingenting om boligens tekniske tilstand.

Fyll ut egenerklæringsskjemaet

Det er viktig at du har fylt ut egenerklæringsskjemaet for boligen din før du får besøk av en takstmann. I dette skjemaet skal alle opplysninger om boligen komme frem, da boligselger har plikt til å informere om viktige forhold til potensielle boligkjøpere.

Din Side: - Vær ærlig i egenerklæringsskjemaet

Ved utfylling av egenerklæringsskjemaet må du også ta stilling til om du ønsker boligselgerforsikring.

Finn frem boligdokumentene

Før en takstmann kommer hjem til deg, bør du finne frem viktige dokumenter du har på boligen. Det kan være han spør etter tidligere salgsoppgave av boligen, bygge- og plantegninger eller eventuelle kontrakter.

Dersom du har pusset opp bad eller kjøkken i boligen, bør du kunne vise frem dokumentasjon på hvem som utførte arbeidet. Det er også viktig å ha samsvarserklæring på arbeid som er utført på boligens elektriske anlegg.

Har du tatt i bruk Boligmappa, vil du sannsynligvis ha samlet alle viktige dokumenter om boligen din der. Boligmappa er boligens servicehefte på nett, og er både brukervennlig og gratis å benytte.

Rydd og vask boligen før du får besøk av takstmann

En takstmann skal foreta oppmåling av boligens areal, og vurdere hvilke rom som er P-rom og S-rom. Han vil også sjekke boligens våtrom mer inngående.

Kjøkken og bad bør derfor være grundig rengjort, og alle sluk i boligen bør renses. Det er også viktig å rydde i skap under vasken på kjøkken og bad, da din takstmann høyst sannsynligvis ønsker å inspisere rørene. I tillegg bruker en takstmann å undersøke varmtvannstanken i boligen, og sjekke tilstanden på vinduer og dører.

Det kan være lurt å sette frem en stige, slik at din takstmann kan få undersøkt loft og tak. Har boligen krypkjeller, vil denne også bli inspisert.

På befaringsdagen

Når din takstmann kommer hjem til deg på befaring, vil han sannsynligvis først spørre deg litt om boligens historikk. Deretter vil han foreta selve befaringen, der hun benytter flere måleinstrumenter, deriblant fuktmåler og lasermåler.

Etter befaringen vil din takstmann gi deg en kort oppsummering av boligens tilstand. Besøket varer vanligvis mellom 1 - 3 timer, avhengig av hvor stor boligen er.

Emoji brukt i denne artikkelen

Takstmann emoji: 👷‍♀️
Verifisert artikkel emoji: ✅

Bilde/illustrasjon laget av DocuSign, Unsplash

Innsikt andre brukere leser

Tvangssalg av boliger er et lovlig inkassotiltak i Norge 🖊️
15. mar. 2021

Viktig å vite om tvangssalg av bolig

Skjeggkre er et plagsomt skadedyr som er harmløst for deg og boligen🐜
26. mar. 2021

Hvilke skadedyr er harmløse, og hvilke krever tiltak?

En 🔨 platting er med på å gjøre uteområdet utenfor boligen praktisk og lekkert
27. mar. 2021

Slik bygger du en lekker platting i hagen

Som boligkjøper er det fort gjort å bli ivrig ved overtakelse av bolig og med det glemme å sjekke alt i boligen før man signerer overtakelsesprotokollen.
20. okt. 2020

Overtakelse av bolig: - Dette må du huske å sjekke

Utleie av bolig kan by på problemer for mange. Nøklene gir tilgang til boligen som typisk er din største investering, så da er det lurt å ha tatt sine forhåndsregler.
12. okt. 2020

Slik unngår du problemer med utleie av bolig

Kjøp av andelsleilighet betyr at man kjøper en andel i et borettslag🌇
24. mar. 2021

Andelsleilighet: alt du bør vite om denne eierformen

boligtjenesten virdi.no hjelper boligleiere, boligeiere, boligselgere og boligkjøpere til å få oversikt over
       hvordan boligmarkedet reagerer på koronapandemien.
31. mar. 2020

Tiltakene innført grunnet koronaviruset har stor påvirkning på boligmarkedet

Du trenger e-takst om du skal selge boligen din eller reforhandle lånet
11. feb. 2021

5 spørsmål og svar om e-takst