Slik gjør du boligen klar før du får besøk av takstmann

En takstmann takserer din bolig👷‍♀️

Skal du ha takstmann på besøk hjemme hos deg? Da lurer du kanskje på hva du bør ordne med, og hvilke tiltak du bør gjøre i boligen før han kommer? Det kan være lurt å være godt forberedt, slik at selve befaringen går smidig og uproblematisk for seg.

Hva gjør en takstmann?

En takstmann er en uavhengig tredjeperson som setter takst på verdifulle objekter, som for eksempel en bolig eller en gjenstand. Det benyttes også en takstmann til taksering av skader på boliger. På denne måten får forsikringsselskapet informasjon om skadens omfang, og takseringen danner grunnlag for erstatningsbeløpet til boligeier.

Takstmann er ikke en beskyttet yrkestittel, og det kreves ingen spesiell utdannelse, offentlig godkjenning eller autorisasjon i dette yrket. Likevel må en takstmann ha erfaring eller utdannelse fra byggebransjen, og ikke sjelden er de murmestere, byggmestere eller ingeniører.

Flere bransjeorganisasjoner i Norge tilbyr kurs i taksering, der de benytter ulike sertifiserings- og godkjenningsordninger.

Det kreves god juridisk, økonomisk og teknisk kompetanse innen bygge- og boligmarkedet for å bli takstmann.

Verditakst av bolig

Ved boligtaksering skal en takstmann undersøke boligen, og fastslå hvor mye den er verdt. Dette er vanlig prosedyre i forbindelse med et boligsalg. En takstmann vurderer både boligens tekniske tilstand og boligens markedsverdi, og utarbeider en tilstandsrapport.

En grundig tilstandsrapport er viktig å ha i forbindelse med et boligsalg, da den bidrar til lavere risiko for at boligkjøper vil reklamere på boligsalget i ettertid. Tilstandsrapporten inneholder både en detaljert teknisk beskrivelse og eventuelle vedlikeholdsbehov.

Norsk takst: - Boligsalgsrapport

En takst (verditakst) utført av en takstmann er ikke det samme som en verdivurdering på bolig (eller e-takst), selv om begge forteller om boligens markedsverdi.

E-takst benyttes først og fremst som et system for banker når kunder ønsker å refinansiere eller øke sitt boliglån. Denne type verdivurdering utføres av eiendomsmeglere, og tar kun utgangspunkt i boligens markedsverdi. Den sier dermed ingenting om boligens tekniske tilstand.

Fyll ut egenerklæringsskjemaet

Det er viktig at du har fylt ut egenerklæringsskjemaet for boligen din før du får besøk av en takstmann. I dette skjemaet skal alle opplysninger om boligen komme frem, da boligselger har plikt til å informere om viktige forhold til potensielle boligkjøpere.

Din Side: - Vær ærlig i egenerklæringsskjemaet

Ved utfylling av egenerklæringsskjemaet må du også ta stilling til om du ønsker boligselgerforsikring.

Finn frem boligdokumentene

Før en takstmann kommer hjem til deg, bør du finne frem viktige dokumenter du har på boligen. Det kan være han spør etter tidligere salgsoppgave av boligen, bygge- og plantegninger eller eventuelle kontrakter.

Dersom du har pusset opp bad eller kjøkken i boligen, bør du kunne vise frem dokumentasjon på hvem som utførte arbeidet. Det er også viktig å ha samsvarserklæring på arbeid som er utført på boligens elektriske anlegg.

Har du tatt i bruk Boligmappa, vil du sannsynligvis ha samlet alle viktige dokumenter om boligen din der. Boligmappa er boligens servicehefte på nett, og er både brukervennlig og gratis å benytte.

Rydd og vask boligen før du får besøk av takstmann

En takstmann skal foreta oppmåling av boligens areal, og vurdere hvilke rom som er P-rom og S-rom. Han vil også sjekke boligens våtrom mer inngående.

Kjøkken og bad bør derfor være grundig rengjort, og alle sluk i boligen bør renses. Det er også viktig å rydde i skap under vasken på kjøkken og bad, da din takstmann høyst sannsynligvis ønsker å inspisere rørene. I tillegg bruker en takstmann å undersøke varmtvannstanken i boligen, og sjekke tilstanden på vinduer og dører.

Det kan være lurt å sette frem en stige, slik at din takstmann kan få undersøkt loft og tak. Har boligen krypkjeller, vil denne også bli inspisert.

På befaringsdagen

Når din takstmann kommer hjem til deg på befaring, vil han sannsynligvis først spørre deg litt om boligens historikk. Deretter vil han foreta selve befaringen, der hun benytter flere måleinstrumenter, deriblant fuktmåler og lasermåler.

Etter befaringen vil din takstmann gi deg en kort oppsummering av boligens tilstand. Besøket varer vanligvis mellom 1 - 3 timer, avhengig av hvor stor boligen er.

Emoji brukt i denne artikkelen

Takstmann emoji: 👷‍♀️
Verifisert artikkel emoji: ✅

Bilde/illustrasjon laget av DocuSign, Unsplash

Innsikt andre brukere leser

Om du mangler tilstrekkelig egenkapital i sparegrisen må du bruke en kausjonist for å få innvilget boliglånet
26. jun. 2020

Boliglån med kausjonist

boligtjenesten virdi.no hjelper boligkjøper med en komplett guide for hvordan man skal ta smarte boligvalg i kjøpers marked
24. jan. 2021

Kjøpers marked - les hva du som boligkjøper burde gjøre

boligtjenesten virdi.no deler innsikt om de største utfordringene i boligmarkedet som boligleier,
        boligkjøper, boligeier og boligselger opplever.
13. mai 2020

De største utfordringene privatpersoner møter i boligmarkedet

Boligeier som monterer en gipsplate på korrekt måte ved å sikre at skruene skrus inn i spikerslag i veggen.
        Slik unngår man at platen faller ned og at oppussingen blir et mareritt.
12. okt. 2020

Vet du hva et spikerslag er?

Utleie av bolig kan by på problemer for mange. Nøklene gir tilgang til boligen som typisk er din største investering, så da er det lurt å ha tatt sine forhåndsregler.
12. okt. 2020

Slik unngår du problemer med utleie av bolig

Grønne planter i en oase er fine virkemidler når man pusser opp og innreder boligen i en lun og behagelig stil
26. jun. 2020

Hvilke interiørtrender gjelder for 2020?

Boligsiden virdi.no forklarer hva definisjonen på boligtypen leilighet er.
15. mai 2020

Forskjellen på leilighet, enebolig (inkl. kjedet enebolig), rekkehus, tomannsbolig

Uavhengig av om boligen du nettopp har kjøpt er dyr eller svært dyr, kan en boligkjøperforsikring hjelpe en hel
        del om du finner feil og mangler med boligen. Men du kan allerede være dekket av hus-/innboforsikringen din.
26. jun. 2020

Trenger jeg egentlig boligkjøperforsikring?