Tinglysning av skjøte ved kjøp og salg av boliger

To meglere som enkelt gjør digital tinglysning av skjøte via sin datamaskin

I siste del av en boligsalgsprosess vil boligkjøper og boligselger støte på begrepene “tinglysning” og “skjøte”. Les om hva dette betyr, og hvordan tinglysning av skjøte foregår.

Hva betyr egentlig tinglysning av skjøte?

Et skjøte er det samme som et dokument, og tinglysning betyr registrering. Tinglysning av skjøte er altså en registrering av et dokument i grunnboken, der eierskapet av en bolig blir overført fra boligselger til boligkjøper.

Tinglysning av skjøte skjer både ved salg av fast eiendom og ved salg av borettslagsandeler. Regler som omfatter tinglysning bestemmes av lov om tinglysing (tinglysingsloven).

Kort historikk om tinglysning av skjøte

Helt siden vikingtiden har viktige avtaler mellom to parter blitt kunngjort offentlig. Lenge ble kunngjøringen av avtalene gjort muntlig på det lokale tinget, men senere oppsto det et behov for en skriftlig dokumentasjon.

På 1500-tallet ble avtaler om eiendommer nedtegnet i en jordebok. Senere ble det opprettet et nasjonalt register over faste eiendommer, som i dag heter matrikkel. En matrikkel inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Hver bolig har sitt eget gårds- og bruksnummer.

Matrikkelen reguleres av matrikkelloven (lov om eiendomsregistrering), som trådte i kraft i 2005. For å bli rettslig eier av en matrikkelenhet ved kjøp av ny bolig, må boligen tinglyses.

Er man rettslig eier, betyr det at ingen andre kan selge, pantsette eller tinglyse heftelser på en bolig uten samtykke fra hjemmelshaver. Ved kjøp av ny bolig, er det derfor viktig å få tinglyst eiendomsretten til boligen, slik at du oppnår rettsvern.

En hjemmelshaver er en person som står oppført i grunnboken som eier av en matrikkelenhet. Grunnboken har blitt forvaltet av Statens Kartverk siden 2004, og er en digital database og statens offisielle register for tinglyste rettigheter og heftelser i forhold til eiendommer.

Hvem foretar tinglysning av boliger?

Det er vanligvis eiendomsmeglers oppgjørsavdeling som ordner med det økonomisk oppgjøret mellom kjøper og selger, og sørger for at skjøtet blir tinglyst.

Dersom boligen blir solgt privat, vil en advokat eller et oppgjørsselskap ta seg av det praktiske med å tinglyse skjøtet på eiendommen.

Hva koster tinglysning?

Hovedregelen er at alle boligkjøpere av fast eiendom må betale både dokumentavgift og tinglysningsgebyr ved tinglysning av fast eiendom. Tinglysningsgebyret er pr. 2020 på kr. 585,-, og dokumentavgiften utgjør 2,5% av boligens salgsverdi.

Borettslagsandeler er imidlertid fritatt for dokumentavgiften, da denne boligtypen ikke regnes som fast eiendom. Tinglysningsgebyret for andeler i borettslag er dessuten redusert til kr. 480,-.

Smarte Penger: - Dokumentavgift

Hvem betaler for tinglysning av skjøtet?

Det er boligkjøper som blir hjemmelshaver i grunnboken som eier av en matrikkelenhet. Derfor er det boligkjøper som må betale for å få tinglyst skjøtet.

Det er først etter at skjøtet er tinglyst hos Kartverket at boligselger får overført pengene for boligsalget.

Hvor lang tid tar det før en bolig er tinglyst?

Ved bruk av vanlig postgang kan det gå opptil 14 dager fra skjøtet er innsendt til Kartverket til eiendommen er tinglyst på den nye eieren.

Flere eiendomsmeglere har imidlertid tatt i bruk digital tinglysing, noe som bidrar til betydelig raskere oppgjør mellom partene.

Bilde/illustrasjon laget av krakenimages, Unsplash

Innsikt andre brukere leser

Rett ⚒️ drenering rundt boligen sikrer at du ikke får fukt- og muggsoppskader
28. mar. 2021

Slik utføres drenering rundt boligen

boligtjenesten virdi.no har verifisert og anbefaler boligeier og boligselger å bruke boligmappa for å skape
        boligens servicehefte. Dette øker kontroll og er tillitsvekkende overfor boligkjøpere når boligen kommer for salg
07. aug. 2020

5 gode grunner til at boligeiere bør benytte Boligmappa

Bilde av en gul ytterdør i et rødt hus
04. des. 2020

På tide å skifte ut boligens ytterdør?

Peis skaper en lun og stemningsfull atmosfære. Her er det avbildet en gasspeis
03. des. 2020

Skap hjemmehygge med en ny og moderne peis

Bilde av vinduer montert på en orange vegg
05. des. 2020

Nyttig å vite når boligen trenger nye vinduer

Skjeggkre er et plagsomt skadedyr som er harmløst for deg og boligen🐜
26. mar. 2021

Hvilke skadedyr er harmløse, og hvilke krever tiltak?

Boligeier som monterer en gipsplate på korrekt måte ved å sikre at skruene skrus inn i spikerslag i veggen.
        Slik unngår man at platen faller ned og at oppussingen blir et mareritt.
12. okt. 2020

Vet du hva et spikerslag er?

Kjøp av andelsleilighet betyr at man kjøper en andel i et borettslag🌇
24. mar. 2021

Andelsleilighet: alt du bør vite om denne eierformen