Trappeformelen: - slik sikrer du at din trapp blir god og trygg å gå i

En trapp bygd etter trappeformelen som har korrekt inntrinn og opptrinn🏡

Trappeformelen hjelper deg slik at din trapp blir god å gå i. Feil trinnhøyde (opptrinn) og trinndybde (inntrinn) i trappen føles bare merkelig, og kan i ytterste konsekvens også være både vanskelig å gå i eller være direkte farlig. Bli kjent med trappeformelen her.

Det kan være vanskelig for de fleste av oss å vite hvor man skal starte når man skal bygge en trapp. Hvordan sikrer man at trappen blir stabil, sikker, vakker og funksjonell, og samtidig ergonomisk korrekt? Da er det godt å vite at det finnes en eldgammel formel i trappeformelen som hjelper alt fra proffe snekkere til amatører å få riktig forhold mellom opptrinn (trinnhøyde) og inntrinn (trinndybde).

Trappeformelen sikrer rett trinnrytme og ergonomi

Det er viktig å få en jevn og behagelig trinnrytme, uavhengig om det er en kort eller lang, bratt eller slak trapp. Med tanke på ergonomi og sikkerhet, burde ikke en trapp være for bratt, for smal eller for uregelmessig. Dette er nettopp hva trappeformelen hjelper deg med å unngå når du for eksempel skal bygge en trapp tilknyttet din terrasse.

Betegnelser brukt i trappeformelen

I trappeformelen brukes det betegnelser på de forskjellige delene av trappen som det kan være greit å vite forskjell på og hva betyr.

Opptrinn (trinnhøyde)

Høydeforskjellen mellom trinnene kalles opptrinn, eller trinnhøyde. Et opptrinn angir altså avstanden fra et trinn til det neste trinnet målt ytterst på hvert trappetrinn. Et opptrinn med høyde mellom 12 og 19 cm er anbefalt, hvorav en høyde på mellom 17 og 18 cm kjennes normalt. Maksimalt opptrinn er 21 cm, men bør ikke overskride 18 cm. Når du definerer høyden på opptrinn i trappeformelen er det lurt å huske på at for høye trinn kan være utfordrende, spesielt for barn og eldre.

Inntrinn (trinndybde)

Den horisontale flaten på trinnet heter inntrinn, eller trinndybde. Altså den delen av et trappetrinn som man tråkker på. Inntrinn angir den vannrette avstanden på trappetrinnet fra trinnese til trinnese. Det er viktig å skille mellom inntrinn og trinndybde fordi trappetrinnet kan fortsette inn under trinnet over. Et inntrinn burde være minst 22 cm, og ikke være på mindre enn 25 cm (om man tar hensyn til den totale trinndybden). Når du definerer dybden på trappens inntrinn i trappeformelen er det lurt å ta utgangspunkt i at et normalt inntrinn er mellom 25 og 35 cm.

Trinnese

Om selve trinnet går litt ut for hvert trinn, kalles dette for en trinnese. For å unngå at folk skal snuble i utstikket bør ikke trinnesen være mer enn 3 cm.

Gjennomsnittlig skrittlengde

Gjennomsnittlig skrittlengde angir hvor langt en gjennomsnittlig, voksen person går per skritt. Dette er også betegnet som et normalt langt skritt. Gjennomsnittlig skrittlengde er ca. 63 cm. Trappeformelen er laget basert på sammenhengen mellom gjennomsnittlig skrittlengde og den naturlige måten å gå i en trapp på.

Stigningsvinkel

Trappens stigningsvinkel angir hvor mange grader trappen skråner oppover. Jo lavere stigningsvinkelen er, jo slakere er trappen. Tilsvarende vil en bratt trapp ha en relativt høy stigningsvinkel. En god trapp har en stigningsvinkel på mellom 25 og 40 grader.

Ved å bestemme maksimal høyde og minimum dybde på trinnene i trappen, definerer man også en maksimal helning for trappen - altså maksimal stigningsvinkel. Innvendige trapper kan være brattere enn utvendige trapper, uten at dette trenger å virke ubehagelig. Stigningsvinkelen er ikke del av trappeformelen, men bestemmes like fullt av valgt opptrinn og inntrinn.

Trappeformelen

Trappeformelen er en god tommelfingerregel for å finne riktige dimensjoner for trappens deler. Den er betegnet hos Direktoratet for byggkvalitet, men det betyr ikke at det er påbudt å følge trappeformelen. Trappeformelen forklarer sammenhengen mellom den naturlige måten å gå i en trapp på og gjennomsnittlig skrittlengde på ca. 63 cm. Desto høyere opptrinn (trinnhøyde), desto mindre inntrinn (trinndybde). Og desto lavere opptrinn, desto dypere inntrinn.

Her er trappeformelen:
2 x opptrinn + 1 x inntrinn = 62 cm ±2 cm

Hvis du planlegger inntrinn på 18,5 cm, vil trappeformelen gi at hvert opptrinn må være 25 cm ±2 cm. Trappeformelen er avledet av gjennomsnittlig skrittlengde. I en slak terrengtrapp med lave opptrinn og lange inntrinn går en noe raskere, derfor bør en øke 62cm noe, opp mot 66 cm for en utetrapp, og minske den noe for en bratt trapp.

Trappeformelen brukes for å finne rett dimensjoner på trappen

Trappeformelen og inkluderte betegnelser (illustrasjon: VIRDI)

Bredden på en trapp er også vesentlig, denne dimensjonen skal sikre en god tilgjengelighet i trappen. En innendørs rett trapp bør ha en bredde på 80 cm, har trappen en vinkel eller er buet, bør den ha en bredde på 90 cm. Utendørs trapper bør ha en bredde på 110 cm for å være behagelig.

Vi i villa: - Bygg trapp med klassisk rytme

Rekkverk trapp

Rekkverk er ikke en del av trappeformelen, men det er uansett verdt å nevne i alle sammenhenger hvor man vurderer å bygge en trapp. Av sikkerhetsmessige hensyn burde det brukes rekkverk på alle trapper som har en total høydeforskjell over 50 cm. Avstanden mellom overkant av rekkverket og forkant av trinnet skal være minimum 90 cm. Det er lurt å tenke på hvem som vil bruke trappen når du vurderer om det er behov for rekkverk eller ikke. Eldre har ofte stor nytte av et rekkverk i trappen uavhengig av hvor stor den totale høydeforskjellen er.

VIRDI: - Dette skal du passe på når du bygger rekkverk til din veranda

Emoji brukt i denne artikkelen

Trappeformelen emoji: 🏡
Verifisert artikkel emoji: ✅

Bilde/illustrasjon laget av Jason Briscoe, Unsplash

Innsikt andre brukere leser

boligtjenesten virdi.no hjelper boligkjøper med hvordan man går frem når man skal kjøpe bolig, hva man burde gjøre
        og ta stilling til.
13. mai 2020

Prosessen med å kjøpe bolig

En 🔨 platting er med på å gjøre uteområdet utenfor boligen praktisk og lekkert
27. mar. 2021

Slik bygger du en lekker platting i hagen

Flatskjerm-TV montert på veggen ved spisebordet. En løsning som er spesielt populær blant barna i familien📺
29. apr. 2021

Guide til rett høyde på veggen for din TV

P-rom, BRA, BTA? Få kontroll på uttrykkene som brukes om din bolig.
12. feb. 2021

Bli kjent med begrepene primærrom (P-rom), bruksareal (BRA) og bruttoareal (BTA)

Deltar du i budrunden kan du gi bud på bolig 💰
22. apr. 2021

Nyttig å vite før du skal du gi bud på bolig

En bolig som er ren og ryddig, pyntet med bilder, blomster og attraktive møbler fremstår mer innbydende for boligkjøpere både på bilder og på visning.
12. okt. 2020

Sjekk disse tipsene dersom ingen kom på visning

Bilde av flaske med klar eddik 7% som passer utmerket til å bruke som rengjøringsmiddel
02. nov. 2020

Eddik - et effektivt og allsidig rengjøringsmiddel

boligtjenesten virdi.no hjelper boligleiere, boligeiere, boligselgere og boligkjøpere til å få oversikt over
    hvordan boligmarkedet reagerer på koronapandemien.
31. mar. 2020

Tiltakene innført grunnet koronaviruset har stor påvirkning på boligmarkedet