Utleie av bolig med skattefradrag: - Dette kan du trekke fra på skatten

Innen utleie av bolig med skattefradrag er det flere som ikke vet hva man har rett på å føre opp fradrag for og ikke. Det er fort gjort å betale for mye i skatt om man ikke er kjent med disse reglene.

Utleie av bolig med skattefradrag har du krav på dersom du har en skattepliktig utleiebolig som du leier ut. Les mer om hvilke utleieboliger som er skattepliktige og hvilke fradrag du kan føre opp i skattemeldingen.

Hvem må betale skatt av leieinntektene?

Mange boligeiere må betale skatt av inntektene de mottar fra utleieboligen sin, mens andre kan leie ut skattefritt. Dersom du har en skattepliktig utleiebolig, vil du ha rett til skattefradrag for en betydelig andel av utleieboligens kostnader.

Hovedregelen er at alle leieinntekter er skattepliktige, og at overskuddet av inntekten skal skattlegges som kapitalinntekt. Du skal likevel ikke betale skatt på leieinntekter der utleiedelen er mindre enn halvparten av egen bolig. For å slippe å betale skatt må du selv være boende i samme bolig som du leier ut, og leieforholdet må vare mer enn 30 dager.

Et typisk eksempel på skattefri boligutleie er at du selv bor i en enebolig der du leier ut en kjellerleilighet, loftshybel eller garasjehybel på årsbasis.

De aller fleste andre utleieforhold er skattepliktige. Leier du ut en bolig du ikke selv bor i, er inntekten skattepliktig fra første krone. Et unntak er om leieinntektene ikke overstiger kr. 20.000,- per år. Da vil også denne utleieboligen være skattefri. Det er likevel ikke mange som kommer under denne inntektsgrensen på årsbasis ved utleie av en hel bolig.

Ved korttidsutleie av egen bolig og ved utleie av fritidseiendom er inntekten også skattepliktig. I disse tilfellene får du imidlertid ikke fullt fradrag for utleieboligen dersom du av og til benytter boligen selv.

Skatteetaten: Korttidsutleie av egen bolig og fritidseiendom

Hvor mye skatt må jeg betale?

Leier du ut en bolig som er skattepliktig, må du betale 22% skatt av nettoinntekten (pr. 2020). Nettoinntekten er den årlige leieinntekten du sitter igjen med etter at kostnadene er trukket fra.

Eier du flere boliger og fritidseiendommer som du kun leier ut til andre, vil dette kunne falle inn under kategorien “næringsvirksomhet”. Da vil andre regler og skattesatser gjelde.

Hvilke fradrag kan jeg føre opp i skattemeldingen?

Dersom leieinntekten fra din utleiebolig er skattepliktig, kan du føre opp følgende fradrag:

 • Kommunale avgifter
 • Kostnader til megler og annonsering av utleieboligen
 • Eiendomsskatt
 • Forsikringer
 • Festeavgift
 • Felleskostnader til borettslag eller sameie
 • Strøm (dersom dette er inkludert i husleien)
 • Reiseutgifter til og fra utleieboligen (gjelder ved vedlikehold og tilsyn)
 • Kostnader i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner
 • Kostnader i forbindelse med slitasje på møbler og innbo (gjelder kun dersom boligen leies ut møblert)

Det er viktig å være klar over at du ikke kan kreve fradrag for utgifter til oppgradering av utleieboligen med en høyere standard enn det boligen hadde i utgangspunktet. Fradragene gjelder for en utleiebolig du selv ikke bor i.

Dersom du selv bor i en skattepliktig utleiebolig noen få dager eller uker i året, vil andre fradragsregler gjelde. Les mer om dette på skatteetatens nettsider. Her vil du også finne eksempler på konkrete fradragsposter for vedlikehold som du kan føre opp i skattemeldingen og utgifter som du ikke vil kunne få fradrag for.

Skatteetaten: Fradrag - utleie av hele egen bolig

Bilde/illustrasjon laget av Nattanan Kanchanaprat, Pixabay

Innsikt andre brukere leser

Bilde av en innerdør på skinner
08. jan. 2021

🚪 Kjøpe innerdør? Se våre tips for hva du bør tenke på

Bilde av flaske med klar eddik 7% som passer utmerket til å bruke som rengjøringsmiddel
02. nov. 2020

Eddik - et effektivt og allsidig rengjøringsmiddel

En fin hage og et praktisk uteområdet har mye å si for din trivsel og boligverdi
26. jun. 2020

Nyttig informasjon når du skal anlegge hage og uteområdet

VIRDI Boligsirkel består av statusene off market, kommer for salg, til salgs, og nylig solgt
15. mai 2020

VIRDI Boligsirkel består av statusene off market, kommer for salg, til salgs og nylig solgt

Renteradar består i dag av et team på 4 karer. De hjelper deg med å finne den beste renten for ditt boliglån
25. jan. 2021

Renteradar sikrer at du ikke betaler for mye i rente på boliglånet ditt

Tak på bolig med solcellepaneler installert. Et fremtidsrettet valg for mange boligeiere som vil produsere klimavennlig strøm i mange år
12. okt. 2020

Nyttig informasjon om solcellepanel for boligeiere

Uavhengig av om boligen du nettopp har kjøpt er dyr eller svært dyr, kan en boligkjøperforsikring hjelpe en hel
        del om du finner feil og mangler med boligen. Men du kan allerede være dekket av hus-/innboforsikringen din.
26. jun. 2020

Trenger jeg egentlig boligkjøperforsikring?

Det økonomiske oppgjøret ifm en bolighandel er overføringen av penger mellom kjøper og selger. Dette må
        være gjort og godkjent av eiendomsmegler (eller annen uavhengig, godkjent part) før boligselgeren
        overleverer nøklene til boligen til kjøperen
26. jun. 2020

Det økonomiske oppgjøret ved kjøp og salg av brukt bolig