Boligutleie: - Er det lurt å bruke utleiemegler?

Eksempel på leilighet til leie via utleiemegler

👩‍💼✅ Planlegger du å starte med boligutleie? Da lurer du kanskje på om du bør leie ut privat eller benytte en utleiemegler. Les om hvilke fordeler og ulemper det er med å bruke en utleiemegler, slik at du lettere kan bestemme deg for hvilket alternativ som passer deg best.

Hva er egentlig en utleiemegler?

En utleiemegler kan sammenlignes med en eiendomsmegler, som bistår boligselgere med det praktiske og juridiske ved salg av eiendommer. Forskjellen er at en utleiemegler arbeider med utleie av boliger i stedet for salg av boliger.

En utleiemegler opptrer dermed som en profesjonell aktør mellom utleier og leietaker og sørger for at utleieprosessen foregår på best mulig måte. Arbeidsoppgavene består i å dra på befaring til utleieboligen, sørge for fotografering av utleieobjektet samt annonsere utleieboligen på Finn.no og på sosiale medier.

I tillegg skal en utleiemegler foreta visninger av boligen, ta kreditt- og referansesjekk av potensielle leietakere, inngå husleiekontrakt, kreve inn depositum av leietaker, overlevere nøkler og følge opp ved behov under hele leieperioden.

Utleieforsikring

En utleiemegler sørger for at utleier får husleien betalt inn på sin konto til rett tid, selv om leietaker ikke betaler innen forfallsdato. Årsaken til dette er at dersom du benytter en utleiemegler, vil du i de aller fleste tilfeller være automatisk dekket av en utleieforsikring. Forsikringen skal være inkludert i honoraret til utleiemegler.

Forsikringen dekker tapte leieinntekter i opptil 6 måneder og økonomisk tap ved skader på boligen som er forårsaket av leietaker. I tillegg vil boligutleier få dekket utgifter til advokathjelp dersom det skulle oppstå en tvist mellom leietaker og boligutleier. En utleieforsikring dekker også vanligvis kostnader i forbindelse med utkastelse av leietaker. En utkastelse kan bli aktuelt dersom leietaker ikke flytter ut til avtalt tid.

Du kan velge om du vil tegne utleieforsikring privat, dersom du ikke ønsker å bruke en utleiemegler. Forsikringsselskapene If og Tryg tilbyr utleieforsikring for boligutleiere.

Hva koster det å benytte en utleiemegler?

Det er store variasjoner på markedet når det gjelder de totale utgiftene du må betale for å bruke en utleiemegler. Hvor du bor i landet og hvilket utleieselskap du benytter vil påvirke prisen. Selskaper som driver med utleiemegling opererer som regel med et engangsgebyr ved oppstart pluss et månedlig forvaltningshonorar.

Forvaltningshonoraret ligger vanligvis et sted mellom 7% og 13% av månedsleien. Tar man utgangspunkt i at utleiemegler krever 10% i månedlig honorar, og du leier ut en bolig til kr. 15.000,- pr. måned i husleie, vil det koste deg kr. 1.500,- hver måned i under hele leieperioden. Inntekten fra boligutleien du sitter igjen med pr. måned er da kr. 13.500,-.

Når det gjelder oppstartsgebyret som er en engangsutgift til utleiemegler, må du regne med at dette koster mellom kr. 10.000,- og kr. 15.000,-. I denne prisen inngår en markedsføringspakke av utleieboligen din pluss et honorar til utleiemegler.

Dersom du ønsker å benytte en utleiemegler, bør du sammenligne tilbud fra de forskjellige selskapene før du inngår en tilfeldig avtale. Du kan for eksempel sende inn en uforpliktende forespørsel hos Tjenestetorget eller hos andre nettsteder som sammenligner priser på akkurat denne tjenesten. Deretter kan du velge å takke ja til avtalen som er gunstigst.

Fordeler

Det kan være fristende å slippe å ordne med alt det praktiske i forbindelse med utleie av boligen din. Å gjøre hele jobben selv vil være en tidkrevende oppgave, spesielt om det er det første gang du leier ut. Det er derfor en stor fordel å kunne overlate det praktiske og juridiske til en mellommann, slik at du slipper å bruke tid og energi på det.

Det er også fordelaktig å bruke en utleiemegler som kjenner godt til leiemarkedet, og som hjelper deg å sette riktig pris på husleien, finner leietaker for deg og foretar visninger.

En annen fordel er at en utleiemegler følger opp under hele leieperioden. Du vil dermed være trygg på at du får hjelp dersom det skulle oppstå problemer mellom deg og leietaker. I tillegg vil du også få utleieforsikring med på kjøpet når du inngår avtale med en utleiemegler.

Ulemper

Den største ulempen med å benytte en utleiemegler er at du vil tjene mindre på boligutleien hver eneste måned på grunn av forvaltningshonoraret. Skal du leie ut en bolig i flere år, vil det totalt sett utgjøre store pengebeløp som du ellers kunne ha beholdt selv.

Også engangsbeløpene du må betale ved inngåelse av avtalen med utleiemegler er kostbare ekstrautgifter.

Oppsummering

De aller fleste nordmenn velger å leie ut boligen sin på egen hånd, uten å benytte seg av en utleiemegler.

Skal du leie ut flere hybler eller boliger, vil det likevel kunne være verdifullt at en profesjonell mellommann tar seg av det praktiske. Du slipper å bruke tid på å være “vaktmester” ved behov hos de ulike leietakerne, og du vil dermed få en mer stressfri hverdag.

Også i tilfeller der du planlegger å leie ut boligen din mens du selv bor i utlandet for en periode, vil det være en god investering å benytte en utleiemegler som kan følge opp leietaker underveis.

Les gjerne også Slik unngår du problemer med utleie av bolig

Bilde/illustrasjon laget av Robin, Unsplash

Innsikt andre brukere leser

En utebod kan gi deg mye ekstra lagringsplass utendørs
07. jan. 2021

🔨 Bygge utebod? Dette er nyttig å vite før du begynner

Et varmepumpehus beskytter varmepumpen din mot vær og vind, i tillegg til å sørge for at boligens fasade ser fin ut.
26. jun. 2020

Derfor er varmepumpehus fordelaktig å ha

Uavhengig av om boligen du nettopp har kjøpt er dyr eller svært dyr, kan en boligkjøperforsikring hjelpe en hel
        del om du finner feil og mangler med boligen. Men du kan allerede være dekket av hus-/innboforsikringen din.
26. jun. 2020

Trenger jeg egentlig boligkjøperforsikring?

Innen utleie av bolig med skattefradrag er det flere som ikke vet hva man har rett på å føre opp fradrag for og ikke. Det er fort gjort å betale for mye i skatt om man ikke er kjent med disse reglene.
12. okt. 2020

Utleie av bolig med skattefradrag: - Dette kan du trekke fra på skatten

Det økonomiske oppgjøret ifm en bolighandel er overføringen av penger mellom kjøper og selger. Dette må
        være gjort og godkjent av eiendomsmegler (eller annen uavhengig, godkjent part) før boligselgeren
        overleverer nøklene til boligen til kjøperen
26. jun. 2020

Det økonomiske oppgjøret ved kjøp og salg av brukt bolig

Boligeier som monterer en gipsplate på korrekt måte ved å sikre at skruene skrus inn i spikerslag i veggen.
        Slik unngår man at platen faller ned og at oppussingen blir et mareritt.
12. okt. 2020

Vet du hva et spikerslag er?

Søk opp en adresse på virdi.no eller se boliger i VIRDI Boligkart.
14. feb. 2020

Velkommen til virdi.no - boligtjenesten som hjelper boligeier, boligselger og boligkjøper til å ta trygge, gode valg

Fellesgjeld og felleskostnader tilknyttet en borettsalgsbolig utgjør en viktig økonomisk forskjell sammenlignet med selveierboliger.
02. nov. 2020

Nyttig å vite om fellesgjeld og felleskostnader i borettslag