VIRDI deler boligens livssyklus inn i fire faser; off-market, kommer for salg, til salgs, solgt

Boligmarkedet gjøres unødvendig komplekst. Selv hva statusen til en bolig er kan gjøre folk forvirret. For å forenkle dette har virdi.no definert boligens livssyklus, og med det sortert alle boliger i Norge inn i fire faser; kommer for salg, til salgs, solgt, off-market. La oss se nærmere på hva som kjennetegner boliger tilhørende de forskjellige fasene.

15. mai 2020 (oppdatert 18. mai 2020) 3 min.

boligtjenesten virdi.no forenkler forståelsen av hva statusen til enhver bolig i Norge er ved å definere
             boligens livssyklus, bestående av de fire fasene off-market, kommer for salg, til salgs, og solgt.

Boligens livssyklus består av fire, selvrepeterende faser. Hvilken fase er din bolig i akkurat nå?

Først av alt, en bolig kan kun være i én fase av gangen. Det vil si at på virdi.no kan ikke en bolig eksempelvis være definert som både kommer for salg og til salgs. Dette er viktig for å skape tydelighet på virdi.no og med det gjøre det enkelt for deg og meg å raskt forstå hvilken status enhver bolig har i boligmarkedet. La oss se nærmere på de fire fasene:

Boligen er off-market

Off-market er fasen de aller fleste boliger i Norge er i, da denne fasen omfatter alle boliger som ikke er til salgs. Så kan man naturlig nok argumentere for at ethvert rasjonelt menneske ville solgt sin bolig i dag for rett pris, uavhengig av om boligen er off-market eller ikke. Og med det argumentere for at denne fasen ikke egentlig eksisterer, da alle boliger således i prinsippet tilhører fasene kommer for salg og/eller til salgs. Samtidig vil det være de som mener at å tilegne alle privatpersoner et slikt rasjonelt tankesett og handlingsmønster er urealistisk, og at det vil være mer rett å si at en bolig enten er off-market (ikke til salgs) eller til salgs.
Målet med virdi.no er å gjøre boligmarkedet enkelt og tilgjengelig. VIRDI ser derfor et behov for å ha mer enn to faser for å bedre representere boligens reelle status. På virdi.no er derfor boliger markert som off-market definert som alle boliger som ikke kommer for salg, er til salgs, eller solgt.

Boligen kommer for salg

Boliger som kommer for salg omfatter alle boliger hvor boligeier planlegger å selge sin bolig innen en tidsperiode på to år fra i dag - uten at boligen allerede er annonsert via tradisjonelle kanaler.
Fordelen med en slik fase er at boligeiere dermed har mulighet til å sjekke interessen for sin bolig før man tegner kontrakt med en eiendomsmegler og oppretter en annonse på tradisjonelle annonseportaler. Dette gagner boligeier ved at man får nyttig informasjon om markedet, men kanskje viktigst at man øker sannsynligheten for å treffe den rette boligkjøperen. Via tradisjonelle kanaler er jo boliger ofte aktivt annonsert over en svært kort tidsperiode (5-7 dager) før visning, så det å treffe den rette boligkjøperen er i stor grad basert på flaks.
For boligleier, boligkjøper, og til dels boligselger er tilgangen på boliger som kommer for salg også fordelaktig da det muliggjør at man bedre kan oppdage drømmeboligen og planlegge sin tilværelse og situasjon ut fra dette. Eksempelvis kan en boligkjøper avvente et forhastet boligkjøp som man egentlig ikke er fornøyd med i et par måneder til drømmeboligen som nå er i fasen kommer for salg går over til å bli til salgs. Vinn-vinn for boligkjøper og boligselger.

Boligen er til salgs

Fasen til salgs er i boligen sin livvsyklus på virdi.no definert som alle boliger offentlig annonsert som til salgs, typisk via en eiendomsmegler på en tradisjonell annonseplattform. Til salgs er med det den fasen de fleste forbinder med boligmarkedet, men boligmarkedet består av så mye mer...
Boliger offentlig annonsert som til salgs er de boligene tradisjonelle annonseplattformer presenterer, baserer seg på og lever av, og det er her eiendomsmeglerne primært opererer. Utfordringen med denne fasen er at boliger befinner seg i den i svært kort tid, typisk bare 2-4 uker over 5-10 år. Dette betyr igjen at en tradisjonell annonseplattform til enhver tid kun gir oss privatpersoner innsikt i en svært lav andel av boligmarkedet; det er kun rundt 1,6 % av norske privatboliger som er annonsert på tradisjonelle annonseplattformer til enhver tid! Dette eksemplifiserer hvorfor det er viktig å ha flere faser enn bare boliger til salgs, og hvorfor virdi.no med informasjon om tilnærmet alle norske privatboliger gir deg en enorm innsikt sammenliknet med minimale 1,6 % av boligene som man som privatpersoner hadde tilgang på informasjon om før VIRDI.

Boligen er solgt

Solgte boliger kan enkelt argumenteres for å tilhøre fasen off-market, for hvem ville vel solgt sin bolig umiddelbart etter at man har kjøpt den? VIRDI er enig i argumentet, men det er likevel et behov for en slik fase. Fasen solgte boliger er viktig for å kunne gi deg detaljert informasjon om hvordan boligmarkedet utvikler seg på nasjonalt-, by-/tettsteds- og på nabolagsnivå. Enhver bolig vil derfor være sortert under solgte boliger i ett år fra solgtdato, før boligen automatisk går over i off-market fasen. Man kan dermed se lokasjonen på alle solgte boliger i boligkartet, samt få relevant informasjon om eiendomsoverdragelsen, solgtdato, solgtpriser og liknende. Ved å synliggjøre boliger som er solgt i ett år vil alle som bruker virdi.no også kunne se hvor godt VIRDIestimatet estimerte boligverdien før boligen ble solgt. Vi gjør ingen endringer på det originale estimatet etter at boligen er solgt. Tilgang på VIRDIestimatets treffsikkerhet er viktig for å bygge opp under målet om et transparent boligmarked hvor alle har tilgang til så mye boliginformasjon som mulig - også hvor godt eller ekstremt godt VIRDIestimatet gjør og har gjort det.