VIRDI Boligsirkel består av statusene off market, kommer for salg, til salgs og nylig solgt

VIRDI Boligsirkel består av statusene off market, kommer for salg, til salgs, og nylig solgt

Boligmarkedet gjøres unødvendig komplekst, og selv statusen til en bolig er kan gjøre folk forvirret. For å forenkle dette har virdi.no definert VIRDI Boligsirkel hvor alle boliger sorteres i fire statuser; off market, kommer for salg, til salgs, og nylig solgt. La oss se nærmere på hva som kjennetegner boliger tilhørende de forskjellige fasene.

Først av alt, en bolig kan kun ha én status av gangen. Det vil si at på virdi.no kan ikke en bolig eksempelvis være definert som både kommer for salg og til salgs. Dette er viktig for å skape tydelighet og med det gjøre det enkelt å raskt forstå hvilken status enhver bolig har i boligmarkedet.

Boligen er off-market

Off market er statusen de aller fleste boliger befinner seg i, da denne fasen omfatter alle boliger som ikke er annonsert (kommer for salg, til salgs) eller nylig solgt. Så kan man naturlig nok argumentere for at ethvert rasjonelt menneske ville solgt sin bolig i dag for rett pris, uavhengig av om boligen er off market eller ikke. Og med det argumentere for at denne statusen ikke egentlig eksisterer, da alle boliger således i prinsippet tilhører fasene kommer for salg og/eller til salgs. Samtidig vil det være de som mener at å tilegne alle privatpersoner et slikt ekstremt rasjonelt tankesett og handlingsmønster er urealistisk, og at det vil være mer rett å si at en bolig enten er off market eller til salgs.

Målet med VIRDI er å gjøre boligmarkedet enkelt og tilgjengelig for oss forbrukere. For å oppnå ønsket innsikt er det derfor et behov for å ha mer enn to statuser for å bedre representere boligens reelle status. På virdi.no er derfor alle boliger som ikke kommer for salg, er til salgs, eller nylig solgt markert med statusen off market.

Boligen kommer for salg

Boliger som kommer for salg omfatter alle boliger hvor boligeier planlegger å selge sin bolig innen en tidsperiode på to år fra i dag - uten at boligen allerede er annonsert via tradisjonelle kanaler.

Boliger som kommer for salg omfatter alle boliger hvor boligeier planlegger å selge sin bolig innen en tidsperiode på to år fra i dag - uten at boligen allerede er annonsert via tradisjonelle annonsekanaler.

Fordelen med en slik status er at boligeiere dermed har mulighet til å sjekke interessen for sin bolig før man tegner kontrakt med en eiendomsmegler og oppretter en tradisjonell salgsannonse. Dette gagner boligeier ved at man øker sannsynligheten for å finne den rette boligkjøperen. Via tradisjonelle kanaler er boliger ofte aktivt annonsert over en svært kort tidsperiode (5-7 dager) før visning, så det å treffe den rette kjøperen er i overraskende (for mange) stor grad basert på flaks.

For boligkjøpere/interessenter, og til dels boligselger, er tilgangen på boliger som kommer for salg også fordelaktig da det muliggjør at man bedre kan oppdage drømmeboligen og planlegge sin tilværelse og situasjon ut fra dette. Eksempelvis kan en boligkjøper avvente et forhastet boligkjøp som man egentlig ikke er fornøyd med i et par måneder til drømmeboligen som nå er i fasen kommer for salg går over til å bli til salgs. Vinn-vinn for boligkjøper og boligselger.

Les mer om kommer for salg her

Boligen er til salgs

Statusen til salgs er VIRDI Boligsirkel definert som alle boliger offentlig annonsert som til salgs, typisk via en eiendomsmegler på en tradisjonell annonseplattform. Til salgs er med det den statusen de fleste forbrukere i dag forbinder med boligmarkedet, men boligmarkedet består av så mye mer...

Boliger offentlig annonsert som til salgs er de boligene tradisjonelle annonseplattformer presenterer, baserer seg på og lever av. Det er her eiendomsmeglere primært opererer. Utfordringen med denne statusen er at boliger befinner seg i den i svært kort tid (typisk bare 2-4 uker over 5-10 år). Dette betyr at en tradisjonell annonseplattform til enhver tid kun gir oss forbrukere innsikt i en svært lav andel av boligmarkedet. Visste du at det kun er rundt 1,6 % av norske privatboliger som er annonsert på tradisjonelle annonseplattformer til enhver tid? Dette eksemplifiserer hvorfor det er viktig å ha flere statuser enn bare boliger til salgs, og hvorfor virdi.no gir deg en enorm innsikt sammenliknet med hva vi forbrukere hadde før VIRDI.

Boligen er nylig solgt

Boliger som er nylig solgt kan argumenteres for å tilhøre statusen off market, for hvem ville vel solgt sin bolig umiddelbart etter at man har kjøpt den? VIRDI er enig i argumentet, men det er likevel et behov for en slik status. Solgte boliger er viktig for å kunne gi deg og andre forbrukere detaljert informasjon om hvordan boligmarkedet utvikler seg på nasjonalt-, by-/tettsteds- og på nabolagsnivå. Enhver bolig vil derfor være markert som nylig solgt i ett år fra solgtdato, før boligen automatisk går over til å bli off market. Dette gjør at man kan se lokasjonen av alle nylig solgte boliger i VIRDI Boligkart, samt få relevant informasjon om eiendomsoverdragelser, solgtdato, solgtpriser og liknende. Ved å synliggjøre solgte boliger i ett år vil alle som bruker virdi.no også kunne se hvor godt VIRDIestimatet estimerte boligverdien før boligen ble solgt. At forbrukere har tilgang på VIRDIestimatets treffsikkerhet er viktig for å bygge opp under målet om et transparent boligmarked hvor alle har tilgang til så mye VIRDIfull boliginformasjon som mulig.

En bolig beveger seg rundt i VIRDI Boligsirkel via de fire statusene off market, kommer for salg, til salgs, og nylig solgt. Hastigheten på en sirkel avhenger av hvor ofte boligen skifter eier

En bolig beveger seg rundt i VIRDI Boligsirkel via de fire statusene off market, kommer for salg, til salgs, og nylig solgt. Hastigheten på en sirkel avhenger av hvor ofte boligen skifter eier.

Bilde/illustrasjon laget av VIRDI

Innsikt andre brukere leser

Reduser kostnadene til oppussing ved å utføre arbeidet selv
17. feb. 2021

Slik reduserer du kostnadene til oppussing av bolig

P-rom, BRA, BTA? Få kontroll på uttrykkene som brukes om din bolig.
12. feb. 2021

Bli kjent med begrepene primærrom (P-rom), bruksareal (BRA) og bruttoareal (BTA)

Tak på bolig med solcellepaneler installert. Et fremtidsrettet valg for mange boligeiere som vil produsere klimavennlig strøm i mange år
12. okt. 2020

Nyttig informasjon om solcellepanel for boligeiere

boligtjenesten virdi.no deler innsikt om de største utfordringene i boligmarkedet som boligleier,
        boligkjøper, boligeier og boligselger opplever.
13. mai 2020

De største utfordringene privatpersoner møter i boligmarkedet

boligtjenesten virdi.no gir boligeiere informasjon og forslag til hva som kan gjøres for å øke verdien på egen bolig
        før et boligsalg.
13. mai 2020

Slik kan du som boligeier øke verdien av boligen før et boligsalg

boligtjenesten virdi.no hjelper boligkjøper med hvordan man går frem når man skal kjøpe bolig, hva man burde gjøre
        og ta stilling til.
13. mai 2020

Prosessen med å kjøpe bolig

Boligsiden virdi.no forklarer hva definisjonen på boligtypen leilighet er.
15. mai 2020

Forskjellen på leilighet, enebolig (inkl. kjedet enebolig), rekkehus, tomannsbolig

Boligeier som monterer en gipsplate på korrekt måte ved å sikre at skruene skrus inn i spikerslag i veggen.
        Slik unngår man at platen faller ned og at oppussingen blir et mareritt.
12. okt. 2020

Vet du hva et spikerslag er?