Personvernerklæring

(Sist oppdatert: 04.03.2021)

Personvernreglene beskytter informasjon du legger igjen på nettet, og regulerer hva tjenesten virdi.no, VIRDI AS som behandlingsansvarlig (heretter “VIRDI”) og andre kan bruke din informasjon til.

VIRDI er som teknologiselskap opptatt av å beskytte og respektere personvernet til våre brukere. Vi bryr oss om personvern og er klar over at vi kontinuerlig må fortjene og holde på din tillit. Vi jobber for å bygge produkter som vi selv bruker og er stolte av. Vårt løfte til deg er å være åpne om hva vi gjør, og alltid fokusere på det som hjelper deg.

Når du bruker virdi.no, gir du virdi.no og VIRDI tilgang til opplysninger om deg. Under har vi forsøkt å lage en forståelig oversikt over hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker opplysningene til.

All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning, herunder personopplysningsloven og forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen («utleveringsforskriften»).

Dersom du aksepter at virdi.no formidler personopplysninger til tredjepart, vil disse ha et selvstendig ansvar for sin videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du utveksler med andre nettsteder etter å ha fulgt lenker på virdi.no.

Virdi innhenter og behandler enkelte data fra grunnboken og matrikkelen i våre egne registre. Denne behandlingen er regulert av utleveringsforskriften. Dersom vi etter avtale utleverer slike data videre, er mottakeren ansvarlig for å behandle dataene i samsvar med utleveringsforskriftens krav. Herunder kan ikke opplysninger brukes til reklame- eller markedsføringsformål uten samtykke fra den dataene gjelder, og enkelte data skal kun være tilgjengelig med tilgangskontroll og begrensninger i antall søk.

Hvilken informasjon samler dere inn om meg?

Vi samler inn personopplysninger som:

 • registreres automatisk når du bruker tjenesten under forutsetning av cookie-samtykke. Eksempelvis hvilke sider du besøker, linker du trykker på, hvilken teknologi du bruker, hvor mye tid du benytter i tjenesten, IP-adresse og lignende. Basert på din IP-adresse eller andre former for lokalisering registrerer vi din geografiske posisjon
 • du oppgir til oss. Eksempelvis når du registrerer brukerkonto, registrerer din bolig og egenskaper ved en bolig, kontakter en av våre partnere, abonnerer på nyhetsbrev, gir tilbakemelding på tjenesten eller har spørsmål
 • vi mottar fra kilder hos tredjeparter. Eksempelvis andre tjenesteytere, offentlige registre og andre offentlig tilgjengelige kilder

Informasjonen lagres enten i våre databaser eller på enheten du bruker (laptop, mobiltelefon etc.).

Hva brukes informasjonen til?

Under følger en oversikt over hvilke formål behandlingen av personopplysningene kan ha, hva formålet skal føre til, og hva som er det rettslige grunnlaget.

BEHANDLING / REGISTRERING FORMÅL RETTSLIG GRUNNLAG
Registrere og administrere bruker For at du skal kunne åpne konto, administrere din bruker, og få tilgang til en god, sikker og lovlig tjeneste Oppfyllelse av avtale
Sende relevant informasjon til bruker For å kunne sende deg nyhetsbrev og annen informasjon som du har samtykket til på dine innstillinger Samtykke
Analyse, forbedring og videreutvikling av tjenesten For å kunne gi deg den beste mulige opplevelse og verdi av bruken av tjenesten, vil vi benytte informasjon om hvordan du bruker tjenesten til å forbedre og videreutvikle den Berettiget interesse
Ta i mot og besvare henvendelser fra bruker Når du sender henvendelser til oss, vil vi bruke dine kontaktopplysninger for å kunne besvare henvendelsen Oppfyllelse av avtale
Tilpasning av innhold til brukeren For å spare deg for tid, og vise deg ting ditt atferdsmønster viser at du har interesse for. For eks kan vi vise deg lignende boliger som boliger du har vist interesse for tidligere Berettiget interesse
Hindre, begrense, og granske misbruk av tjenestenFor å sørge for god sikkerhet i løsningen, og at tjenesten tilpasses brukers behov og preferanserBerettiget interesse
Registrere oppdrag og formidle kontakt med våre leverandørpartnere For å kunne sette deg i kontakt med relevante leverandører av tjenester som du har bedt om tilbud fra Samtykke
Markedsføring av våre tjenester i eksterne kanaler For å kunne gi deg personalisert markedsføring av våre tjenester via partnere som Google og Facebook Berettiget interesse
Overholdelse av lovfestede plikter Vi behandler personopplysninger for å oppfylle rettslige og lovfestede forpliktelser, eksempelvis for rapportering og for å legge frem opplysninger for myndighetene når dette er lovpålagt Oppfyllelse av avtale
 • Oppfyllelse av avtale - våre forpliktelser i henhold til vår avtale med deg som bruker, eller mellom VIRDI og en annen part
 • Berettiget interesse - Når VIRDI i et enkelt tilfelle har en berettiget interesse av å behandle personopplysninger
 • Samtykke - Når du har aktivt samtykket til at vi kan bruke dine personopplysninger

Hvem kan få mine personopplysninger utlevert?

Vi deler i enkelte tilfeller personopplysninger med andre bedrifter og organisasjoner utenfor VIRDI. Dette er for å kunne gi deg bedre og tryggere produkter og tjenester.

Vi kan utlevere personopplysninger til:

 • Selskaper eid eller delvis eid av vår eier Ambita AS når du samtykker eller det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.
 • Samarbeidspartnere og underleverandører vil kunne få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss, eksempelvis Google Analytics til å analysere bruken av våre tjenester. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, og våre samarbeidspartnere kan ikke bruke personopplysningene til andre formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss. Våre data lagres i EFTA/EU-området, men enkelte av tjenesteleverandørene kan ha support-personell utenfor dette området (eks Amazon Web Services), og dermed ha tilgang til personopplysninger forutsatt at man oppfyller enkelte tilleggskrav for beskyttelse av dataene.

I andre tilfeller kan det også være behov for å utlevere informasjon:

 • I lovbestemte tilfeller til offentlige myndigheter, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.
 • I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av VIRDI og/eller virdi.no, eller overføring av tjenester til et annet selskap.
 • Til tvistemotpart eller andre for å avklare eventuelle tvister.

Hvordan sletter jeg lagrede personopplysninger?

Vi lagrer ikke personopplysninger lengre og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven. Vi sletter automatisk personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for.

Du har rett til innsyn i VIRDI sin behandling av personopplysninger om deg. Du har også rett til å kreve opplysninger rettet og slettet, og til å protestere mot VIRDI sin behandling av personopplysninger med hjemmel i berettiget interesse.

Du kan også selv be om at vi sletter dine personopplysninger ved å slette brukerkontoen din. Da vil dine personopplysninger bli slettet innen 30 dager, med unntak av informasjon vi er pålagt å oppbevare. Sletting av personopplysninger fritar deg ikke for avtaler og forpliktelser du måtte ha overfor VIRDI, virdi.no eller tredjeparter.

Har du spørsmål til VIRDI sin behandling av personopplysninger om deg eller ønske om at opplysninger slettes, kan du henvende deg ved å bruke kontaktinformasjonen øverst på siden.

VIRDI har også et eget personvernombud for å sikre trygg behandling av personopplysninger. VIRDI er en del av konsernet Ambita AS, og alle selskapene i konsernet deler samme personvernombud. Du kan kontakte VIRDIs personvernombud ved å sende en mail her.

Dersom du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger eller har forslag til forbedringer, setter vi stor pris på om du kontakter oss. Du har også rett til å sende en klage til Datatilsynet.

Hvordan behandles personopplysninger om barn?

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 16 års alder. Hvis barn under 16 år likevel har gitt oss personopplysninger, eksempelvis ved å opprette en brukerkonto, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte bes kontakte oss her.

Kontaktinformasjon:

VIRDI AS (org.nr. 999 070 167)
Adresse: Dronning Mauds gt. 10, 0250 Oslo
E-post: Kontakt oss