Personvernerklæring

Personvernreglene gir deg bedre kontroll over hvilken informasjon du legger igjen på nettet, og hva tjenesten virdi.no, VIRDI AS (heretter “VIRDI”) og andre kan bruke din informasjon til.

VIRDI er som teknologiselskap opptatt av å beskytte og respektere personvernet til våre brukere. Vi bryr oss om personvern og er klar over at vi kontinuerlig må fortjene og holde på din tillit. Vi jobber for å bygge produkter som vi selv bruker og er stolte av. Vårt løfte til deg er å være åpne om hva vi gjør, og alltid fokusere på det som hjelper deg.

Når du bruker virdi.no, gir du virdi.no og VIRDI tilgang til opplysninger om deg. Under har vi forsøkt å lage en forståelig oversikt over hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker opplysningene til.

All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker virdi.no anses også som personopplysninger.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

VIRDI er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester og påloggingsløsningen på virdi.no. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven.

Ved aksept for at virdi.no formidler personopplysninger til tredjepart, vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du utveksler med andre nettsteder etter å ha fulgt lenker på virdi.no.

Hvilken informasjon samler dere inn om meg?

Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke av våre tjenester du bruker, dette for å levere og videreutvikle tjenesten. Vi samler inn personopplysninger som:

 • registreres automatisk når du bruker tjenesten, eksempelvis hvilke sider du besøker, linker du trykker på, hvilken teknologi du bruker, hvor mye tid du benytter i tjenesten, IP-adresse og lignende. Basert på din IP-adresse eller andre former for lokalisering registrerer vi din geografiske posisjon.
 • du oppgir til oss. Eksempelvis når du registrerer brukerkonto, registrerer din bolig og egenskaper ved en bolig, kontakter en av våre partnere, abonnerer på nyhetsbrev, gir tilbakemelding på tjenesten eller har spørsmål
 • Vi mottar fra kilder hos tredjeparter, eksempelvis andre tjenesteytere eller offentlige registre

Informasjonen lagres enten i våre databaser eller på enheten du bruker (laptop, mobiltelefon etc.).

VIRDI er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven for sin behandling av personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over behandlinger av personopplysninger som vil foretas:

FORMÅL OG BEHANDLINGS- GRUNNLAGOPPLYSNINGSTYPE
Markedsføring (egen, ikke salg/deling med tredjepart) Kontaktinformasjon: E-postadresse, telefonnummer
Boligpreferanser: Budsjett, type, område
Brukerinformasjon: Alder, lokasjon, enhetsID, enhetsID eventer, IP-adresser, interaksjon
Tilpasning av innhold til brukeren, for å levere tjenesten jf. GDPR artikkel 6 (1) b. Boligpreferanser: Budsjett, type, område
Brukerinformasjon: Alder, lokasjon, enhetsID, enhetsID eventer, IP-adresser, interaksjon
Forbedring av tjenesten for å ivareta VIRDI sin berettigede interesse, jf. GDPR artikkel 6 (1) f. Brukerinformasjon: Alder, lokasjon, enhetsID, enhetsID eventer, IP-adresser, interaksjon, boligdata

Data lagres og behandles i EFTA / EØS området. Bruksdata vil også bli automatisk prosessert i Google Analytics sine systemer for å gjøre det mulig for VIRDI å kunne tilby kundene bedre og mer relevant kommunikasjon og innhold på virdi.no.

Hva brukes informasjonen til?

VIRDI bruker informasjonen som vi registrerer om deg til å gi deg en tilpasset og god opplevelse av virdi.no. De viktigste formålene er:

 • Utvikling og analyse. Personopplysninger behandles for å forstå behovet våre brukere har, for å videre forbedre og videreutvikle tjenestene våre. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å forbedre tjenestene våre. Slike formål kan eksempelvis være å:
  • Kunne gjøre feilsøking og feilretting av hendelser tilknyttet enkeltbrukere
  • Utarbeide brukerundersøkelser, markedsanalyser og brukeranalyser basert på demografi og bruksmønster
  • Samle og analysere informasjon for å forstå bruksmønster og behov, eksempelvis for å optimalisere tjenesten, forbedre tilbudet vårt, kommunikasjon mm.
  • Bruke statistiske data for å segmentere brukere på grunnlag av bosted, bruksmønster eller andre opplysninger for å bedre forstå hvordan segmentene påvirker bruken av tjenestene våre. I slike tilfeller vil forøvrig informasjonen som behandles være aggregert og/eller anonymisert.
 • Markedsføring. Vi kan sende deg informasjon om tjenester på e-post. Du kan velge å takke nei til dette i dine innstillinger. All markedsføring vi sender ut på denne måten følger markedsføringsloven.

Vi vil kunne behandle personopplysninger for å levere personlig markedsføring via andre digitale kanaler. Eksempelvis samarbeider vi med annonsepartnere som Google og Facebook for å sørge for relevant annonsering av våre tjenester på andre nettsider eller nett-tjenester. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til ovennevnte formål er vår berettigede interesse av å markedsføre våre tjenester.

 • Sikkerhet og forhindring av misbruk. For å sørge for god sikkerhet i våre tjenester vil vi kunne behandle personopplysninger, samt for å avdekke eller forhindre alle typer misbruk av tjenester. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse til å eksempelvis avdekke sikkerhetsbrudd eller misbruk av våre tjenester.
 • Overholdelse av lovfestede plikter. Vi behandler personopplysninger for å oppfylle rettslige og lovfestede forpliktelser, eksempelvis for rapportering og for å legge frem opplysninger for myndighetene når dette er lovpålagt.
Hvem kan få mine personopplysninger utlevert?

Vi deler i enkelte tilfeller personopplysninger med andre bedrifter og organisasjoner utenfor VIRDI. Dette er for å kunne gi deg bedre og tryggere produkter og tjenester.

Vi kan utlevere personopplysninger til:

 • Selskaper innunder VIRDI når du samtykker eller det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.
 • Samarbeidspartnere og underleverandører vil kunne få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss, eksempelvis Google Analytics til å analysere bruken av våre tjenester. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, og våre samarbeidspartnere kan ikke bruke personopplysningene til andre formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.

I andre tilfeller kan det også være behov for å utlevere informasjon:

 • i lovbestemte tilfeller til offentlige myndigheter, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.
 • i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av VIRDI og/eller virdi.no, eller overføring av tjenester til et annet selskap.
 • til tvistemotpart eller andre for å avklare eventuelle tvister.
Hvordan sletter jeg lagrede personopplysninger?

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven. Vi sletter automatisk personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for.

Du har rett til innsyn i VIRDI sin behandling av personopplysninger om deg. Du har også rett til å kreve opplysninger rettet og slettet, og til å protestere mot VIRDI sin behandling av personopplysninger med hjemmel i berettiget interesse.

Du kan også selv be om at vi sletter dine personopplysninger ved å slette brukerkontoen din. I dette tilfellet vil dine personopplysninger bli slettet innen 30 dager, med unntak av informasjon vi er pålagt å oppbevare av andre årsaker. Sletting av personopplysninger fritar deg ikke for avtaler og forpliktelser du måtte ha overfor VIRDI, virdi.no eller tredjeparter.

Har du spørsmål til VIRDI sin behandling av personopplysninger om deg eller ønske om at opplysninger slettes, kan du henvende deg ved å bruke kontaktinformasjonen under:

VIRDI AS

Adresse: Professor Dahls gate 37, 0353 Oslo

E-post: Kontakt oss

Hvordan behandles personopplysninger om barn?

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 16 års alder. Hvis barn under 16 år likevel har gitt oss personopplysninger, eksempelvis ved å opprette en brukerkonto, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte bes kontakte oss her.